wtorek, 2020-08-11 Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

»»»


Warszawa, 15 lutego 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy zapytania ofertowego nr 21/S/2019 w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego dla średnio 6 uczestników/czek projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji "FAR".

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
In Praxi Aleksandra Białek, ul. Wiosenna 18, 72-004 Tanowo
Łączna cena brutto brutto za godzinę: 90,00 złote.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU