niedziela, 2020-08-09 Klary, Romana, Rozyny

Informacja o wyborze Wykonawcy- zapytanie ofertowe nr 22/dolnośląskie


Bolesławiec, 08.02.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 22/dolnośląskie z dnia 25.01.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - ,, Kurs wizażu’’ dla 1 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

MD Centrum Kształcenia Praktycznego Marzena Dalecka, ul. Gubińska 1, 54-433 Wrocław

Łączna cena brutto:  1500,00 złotych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU