wtorek, 2020-08-11 Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania nr 3/WARMIŃSKO-MAZURSKIE


Iława, 07.02.2019 r.
 

 
 

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/WARMIŃSKO-MAZURSKIE z dnia 23.01.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – kurs Adobe InDesign dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z uwagi na brak ofert spełniających kryteria formalne.