niedziela, 2020-08-09 Klary, Romana, Rozyny

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


Bydgoszcz, 07 luty 2019r.

 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/KAZON/KUJAWSKO-POMORSKIE z dnia 29.01.2019r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Firma Usługowo – Handlowa ANNA Białobrzycka
ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno
 
Łączna cena brutto:  294,32 złotych.