wtorek, 2020-08-11 Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

Informacja o wyborze wykonawcy nr 2/Opolskie


Namysłów, 30.11.2018r.

  

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/Opolskie z dnia 08.11 2018.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Obsługa klienta dla 2 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
SZKOLENIA I DORADZTWO ORGANIZACYJNE I WIZERUNKOWE, UL. WRZOSOWA 34, 45-370 OPOLE
 
Łączna cena brutto:  3250,00  złotych.