wtorek, 2020-08-11 Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

Informacja o wyborze wykonawcy nr20/ŚLĄSKIE


 

Mikołów, 30.11.2018r.

 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 20/Śląskie z dnia 15.11.2018r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs zarządzanie zasobami ludzkimi dla 2 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 

ProEdukacja ul.Warszawska 3, 40-009 Katowice

 

Łączna cena brutto:  3999,60 złotych.