czwartek, 2020-07-02 Kariny, Serafiny, Urbana

Informacja o wyborze wykonawcy- Zapytanie ofertowe nr 6/kujawsko-pomorskie


Warszawa, 08.10.2018r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/kujawsko-pomorskie z dnia 20.09.2018r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu CAEdla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru wykonawcy z powodu braku ofert.