czwartek, 2020-08-13 Elwiry, Hipolita, Radosławy

Informacja o wyborze wykonawcy nr 3/podkarpackie - kurs komputerowy


Warszawa, 08.10.2018r.INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/PODKARPACKIE z dnia 21.09.2018r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs komputerowy dla 5 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Eureka Zespół Szkół ul Okulickiego 20, 35-206 Rzeszów

Łączna cena brutto:  7 450,00  złotych.