piątek, 2020-09-18 Ireny, Irminy, Stanisława

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 3/MAZOWIECKIE - Kurs grafiki komputerowej - Adobe-Photoshop

                                                                                                                Warszawa, 09.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/mazowieckie z dnia 29.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia - Kurs grafiki komputerowej - Adobe Photoshop, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 09.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Zachodniopomorskie Centrum Informatyki, ul. Boguchwały 18 lok. 2, 71-531 Szczecin
nazwa i adres Wykonawcy
1225,00 zł.
łączna cena brutto

słownie: tysiąc dwieście dwadzieścia pięć 00/100 złotych brutto

 

 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/MAŁOPOLSKIE z dnia 30.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

 

Zamawiający w dniu 08.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

P.H. „HALIM” Sp. J.

Ul. Wilsona 20/22

42-200 Częstochowa

………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

nazwa i adres Wykonawcy

 

1312,58 zł

………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

łączna cena brutto

 


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 5/DOLNOŚLĄSKIE - Kurs prawa jazdy kat. B

Warszawa, 07.07.2020 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/Dolnośląskie z dnia 22.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs prawa jazdy kat. B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu  07.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Szkoła Jazdy „Kursant” s.c. Andrzej Świsulski, Sławomir Grad, ul. Tarnogajska 5/9,
50-512 Wrocław
.

   nazwa i adres Wykonawcy

1900 zł

łączna cena brutto

słownie: tysiąc dziewięćset, 00/100 złotych brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Zapytanie ofertowe nr2/podkarpackie na materiały dydaktyczno-biurowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KAZON/PODKARPACKIE
DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU

w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe nr1/podkarpackie na materiały dydaktyczno-biurowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAZON/PODKARPACKIE
DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU

w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Czytaj więcej


Informacja o unieważnieniu postępowania nr 4/DOLNOŚLĄSKIE - "Kurs fotografii"

Warszawa, 07.07.2020 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/Dolnośląskie z dnia 18.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia  „Kurs fotografii” organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu:

braku ofert spełniających warunki postępowania.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


 


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 2/LUBELSKIE

 

Lublin, 06.07.2020 r.

 
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/LUBELSKIE z dnia08.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs Microsoft Office, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
 
W związku z oficjalną decyzją Wykonawcy tj. Firmy PIOMIS- Piotr Misiak , Motycz 31 C,21-030 Motycz o braku możliwości przeprowadzenia wyżej wymienionego kursu, Zamawiający w dniu 06.07.2020 r. dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 
TYFLOKOM Kamil Kowalczyk, ul. Wiejska 62/21, 26-600 Radom
nazwa i adres Wykonawcy
 
8 750 zł
łączna cena brutto
 
słownie: osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100 złotych brutto.
 
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 03.07.2020 r.

INFORMACJA – odwołanie Warsztatu Aktywizacji Zawodowej

dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/WAZ/2020 z dnia 18.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywizacji Zawodowej organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w terminie 03.07.2020 r.-11.07.2020 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” niniejszym oświadcza, iż odwołuje Warsztat Aktywizacji Zawodowej (WAZ), planowany w terminie 3 lipca 2020 r. – 11 lipca 2020 r. Do odwołania powyższego WAZ doszło z przyczyn nie leżących po stronie FAR, a wynikających z niezapewnienia miejsc noclegowych i wyżywienia przez Wykonawcę, wybranego przez FAR w toku postępowania ofertowego.

Na podstawie Zapytania Ofertowego z dnia 18 czerwca 2020 r. w nr 3/WAZ/2020 w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w ramach Warsztatu Aktywizacji Zawodowej w terminie 3 lipca 2020 r. – 11 lipca 2020 r. zgłoszona została oferta Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. Wobec oświadczeń m.in. o zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia oraz złożeniu wymaganych dokumentów, oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Po dokonaniu wyboru oferenta, przedstawił on do podpisu wzór umowy niezgodny z przedmiotem zamówienia. Wykonawca został poinformowany, iż FAR nie ma możliwości podpisania umowy niezgodnej z przedmiotem zamówienia z uwagi na sposób finansowania WAZ oraz niezgodność zaproponowanej umowy z ofertą. Wykonawca odmówił podpisania wzoru wskazanego przez FAR, zgodnego z przedmiotem zamówienia.

Z uwagi na powyższe działania, FAR zmuszony był do odwołania Warsztatu Aktywizacji Zawodowej w terminie 3 lipca 2020 r. – 11 lipca 2020 r.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 2/KAZON/2020)


DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 11 z 91