piątek, 2020-09-18 Ireny, Irminy, Stanisława

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 1/WAZ-KADRA/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze Wykonawcy

Kraków, 10.07.2020 r.


dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/Małopolskie z dnia 23.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia – kurs prawa jazdy kat. B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
 
Zamawiający w dniu 10.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 

Firmę Usługowo- Szkoleniową Stanisława Masier, ul. Pochyła 1, 41-936 Bytom
nazwa i adres Wykonawcy
 
2400,00 zł
łączna cena brutto
 

słownie:  dwa tysiące czterysta 00/100  złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 10.07.2020 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego NR 5/WAZ/2020 z dnia 01.07.2020 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w zakresie usługi hotelarsko-gastronomicznej (zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego oraz wynajmu pomieszczeń dydaktycznych/sal konferencyjnych) na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie 22.09.2020 r.-30.09.2020 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu:
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 10.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 9/WAZ/2020 z dnia 01.07.2020 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w zakresie usługi hotelarsko-gastronomicznej (zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego oraz wynajmu pomieszczeń dydaktycznych/sal konferencyjnych) na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie 24.08.2020 r.-01.09.2020 r.

Zamawiający w dniu 10.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
AMID PRESTIGE MIKOŁAJCZYK&MICHOŃ SPÓŁKA JAWNA CHRUSTY
ul. LASKOWA 93,26-050 ZAGNAŃSK
Łączna cena brutto: 19 980,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


informacja o wyborze wykonawcy z zapytania nr 2/PODKARPACKIE

Warszawa, 10.07.2020r.
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/PODKARPACKIE z dnia 26.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia MS Office organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 10.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 

INNOVASPAL Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Al. Krakowska 137; 02-180 Warszawa
nazwa i adres Wykonawcy

8778,00zł
łączna cena brutto

słownie: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem 00/100 złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychInformacja o wyborze Wykonawcy 2/Podlaskie

Warszawa, 10.07.2020 r.

  

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/Podlaskie z dnia29.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs obsługi programu graficznego GIMP, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
 

Zamawiający w dniu 10.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Zachodniopomorskie Centrum Informatyki, ul. Boguchwały 18/2, 71-531 Szczecin
nazwa i adres Wykonawcy

1 992,00 zł
łączna cena brutto
 

słownie: tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote [00/100] brutto.


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (podkarpackie nr 10/WAZ/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego (zwanego dalej doradca) Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o unieważnieniu postępowania nr 2/Małopolskie - kurs prawa jazdy kat. B

Kraków, 09.07.2020 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/Małopolskie z dnia 29.06.2020 r. w zakresie świadczenia usługi szkolenia - kurs prawa jazdy kat. B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu:

braku ofert

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy nr 7/ŚLĄSKIE

 Warszawa, 09.07.2020 r.

 
                                                     IINFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy zapytania ofertowego nr 7/slaskie z dnia 22.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia kurs krawiecki organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 09.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
O.K Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński Ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo
nazwa i adres Wykonawcy
                                                                                   
3000,00           
łączna cena brutto
 
słownie: trzy tysiące złotych [00/100] złotych brutto.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Strona 10 z 91