niedziela, 2019-10-20 Ireny, Kleopatry, Witalisa

Informacja o wyborze Wykonawcy Nr 1/KAZON/Podlaskie

Białystok, 15.10.2019 r.

  

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/KAZON/PODLASKIE z dnia 03.10.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
UNIBIT Sp. z o. o., ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice
 
Łączna cena brutto:  3 134,63 złotych.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Warszawa, 15.10.2019 r.

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 19/MAŁOPOLSKIE z dnia 30.09.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs podstaw MS Word oraz MS Excel dla 1 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Tyflokom Kamil Kowalczyk, ul. Wiejska 62/21, 26-600 Radom.
Łączna cena brutto:  1275,00  złotych.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/PODKARPACKIE – kurs PRAWO JAZDU KAT. B


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – PRAWO JAZDY KAT.B w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/ZACHODNIOPOMORSKIE

 Szczecin, 14.10.2019 r.

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/ZACHODNIOPOMORSKIE
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B
w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy Zapytanie nr 18/Małopolskie

Warszawa 14.10.2019


dotyczy Zapytania ofertowego nr 18/MAŁOPOLSKIE z dnia 30.09.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs języka angielskiego dla 1 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Zygmunt Łenyk Poliglota Szkoła Języków, ul. Długa 88, 31-146 Kraków.
Łączna cena brutto:  1470,00  złotych.»»»

Warszawa, 04.10.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/S/LUBUSKIE z dnia 24.09.2019 r., dotyczącego świadczenia usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 8 uczestników/czek projektu w regionie lubuskim, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 04.10.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Grazyna Michałowska,
ul. Malczewskiego 10D/4, 66-300 Międzyrzecz
Łączna cena: 3840,00 złotych brutto brutto
słownie: trzy tysiące osiemset czterdzieści 00/100 złotych brutto brutto
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU

 


Zapytanie ofertowe nr 9/dolnośląskie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/Dolnośląskie

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – ,,Kurs prawa jazdy Kat. B’’w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 3 października 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/KAZON/2019 z dnia 23.09.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Unibit Sp. z o.o.
ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice
Łączna cena brutto: 1610,55 złotych.


Strona 2 z 71