piątek, 2020-09-18 Ireny, Irminy, Stanisława

Zapytanie ofertowe-Kurs Podstawy obsługi komputera nr 2/POMORSKIE

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” finansowanego ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności

Wejherowo, 13.06.2018 r.

Czytaj więcej


Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania 1/KAZON/PODLASKIE

Warszawa, 13 czerwca 2018r.
 

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/KAZON/PODLASKIE z dnia 30.05.2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż z powodu otrzymania oferty przewyższającej kwotę, jaką Zamawiający posiada na realizację zamówienia, postępowanie zostaje nierozstrzygnięte.

»»»

Warszawa, 12 czerwiec 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/WAZ/2018 z dnia 25.05.2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie 26.06.2018-04.07.2018 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Hotel Zawisza, ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz
Łączna cena brutto za WAZ: 20 010,00 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 12 czerwiec 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/WAZ/2018 z dnia 25.05.2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie 26.06.2018-04.07.2018r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Hotel Zawisza, ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz
Łączna cena brutto za WAZ: 20 010,00 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 1/LUBUSKIE


Warszawa, 12.06.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/lubuskie z dnia 25.05.2018r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - kurs prawa jazdy kat. B dla 2 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Ośrodek Szkolenia Kierowców WYŻSZA SZKOŁA JAZDY DB Damian Badura,
ul. Konopnickiej 6, 66-440 Witnica

 
Łączna cena brutto:  4560,00  złotych.
 


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (zachodniopomorskie nr 1/D/2018)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA ZAWODOWEGO dla uczestników/czek projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” realizowanego w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe Nr 1/KAZON/Podkarpackie - Materiały dydaktyczno-biurowe

 
DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BO PROJEKTU w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonacy 1/POMORSKIE

Wejherowo , 07.06.2018 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy Zapytania ofertowego nr nr1/POMORSKIE z dnia 23.05.2018r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs Prawa Jazdy kat. B  dla 2 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Ośrodek Szkolenia Kierowców ELKA SCHOOL ul. Świętojańska 38/10, 81-393 Gdynia

Łączna cena brutto:  3860,04 złotych.


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (dolnośląskie nr 14/WAZ/2018)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Warsztatu Aktywizacji Zawodowej dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Strona 88 z 91