sobota, 2019-10-19 Michaliny, Michała, Piotra

»»»

Warszawa, 01.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/S/MAZOWIECKIE z dnia 19.07.2019r., dotyczącego świadczenia usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 3 uczestników/czek projektu w regionie mazowieckim, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 01.08.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Progenja, Anna Jeglińska 
łączna cena: 1599,48 złotych brutto brutto
słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 48/100 złotych brutto brutto

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 01.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/S/POMORSKIE z dnia 19.07.2019 r., dotyczącego świadczenia usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 12 uczestników/czek projektu w regionie pomorskim, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 01.08.2019r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Progenja, Anna Jeglińska nazwa 6292,80
łączna cena:  6292,80 złotych brutto brutto
słownie: sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100 złote brutto brutto

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 01.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/S/WIELKOPOLSKIE z dnia 19.07.2019 r., dotyczącego świadczenia usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 6 uczestników/czek projektu w regionie wielkopolskim, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 01.08.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Progenja, Anna Jeglińska,
łączna cena:  3194,64 złotych brutto brutto,
słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery 64/100 złote brutto brutto
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 01.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/S/PODKARPACKIE z dnia 19.07.2019 r., dotyczącego świadczenia usługi indywidualnego wsparcia coachingowego dla 12 uczestników/czek projektu w regionie podkarpackim, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 01.08.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Barbara Brelik,
Łączna cena: 6408,00 złotych brutto brutto
słownie: sześć tysięcy czterysta osiem 00/100 złotych brutto brutto
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 01.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/S/ŚWIĘTOKRZYSKIE z dnia 19.07.2019 r., dotyczącego świadczenia usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 23 uczestników/czek projektu w regionie świętokrzyskim, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 01.08.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Edyta Domagała,
łączna cena: 9660,00 złotych brutto brutto
(słownie: dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt 00/100 złotych brutto brutto)

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 01.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/S/PODLASKIE z dnia19.07.2019 r., dotyczącego świadczenia usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 12 uczestników/czek projektu w regionie podlaskim, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 01.08.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Suchocka Małgorzata, 
łączna cena: 4968,00 złotych brutto brutto
(słownie: cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem 00/100 złotych brutto brutto)

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 31.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/S/ŚLĄSKIE z dnia 17.07.2019 r., dotyczącego świadczenia usługi indywidualnego wsparcia coachingowego dla 26 uczestników/czek projektu w regionie śląskim, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 31.07.2019r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Flow Małgorzata Binias-Wilga, ul. Powstańców Śląskich 11/18 41-250 Czeladź
Łączna cena:15 132,00 złotych brutto brutto
słownie: piętnaście tysięcy sto trzydzieści dwa 00/100 złote brutto brutto).

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU

Informacja o wyborze wykonawcy - Zapytanie ofertowe nr 15/Małopolskie

Kraków 31.07.2019 r. dotyczy Zapytania ofertowego nr 15/Małopolskie z dnia 12.07.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia –Kurs MS Excel dla 1 uczestnika  projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Firma usługowa Robert Czerwieniec ul. Marcina Filipa 70/1, 35-323 Rzeszów
 
Łączna cena brutto:  1185,00 złotych.
 
 
 

Strona 10 z 71