czwartek, 2020-08-13 Elwiry, Hipolita, Radosławy

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (podkarpackie nr 10/WAZ/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego (zwanego dalej doradca) Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o unieważnieniu postępowania nr 2/Małopolskie - kurs prawa jazdy kat. B

Kraków, 09.07.2020 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/Małopolskie z dnia 29.06.2020 r. w zakresie świadczenia usługi szkolenia - kurs prawa jazdy kat. B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu:

braku ofert

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy nr 7/ŚLĄSKIE

 Warszawa, 09.07.2020 r.

 
                                                     IINFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy zapytania ofertowego nr 7/slaskie z dnia 22.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia kurs krawiecki organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 09.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
O.K Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński Ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo
nazwa i adres Wykonawcy
                                                                                   
3000,00           
łączna cena brutto
 
słownie: trzy tysiące złotych [00/100] złotych brutto.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 3/MAZOWIECKIE - Kurs grafiki komputerowej - Adobe-Photoshop

                                                                                                                Warszawa, 09.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/mazowieckie z dnia 29.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia - Kurs grafiki komputerowej - Adobe Photoshop, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 09.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Zachodniopomorskie Centrum Informatyki, ul. Boguchwały 18 lok. 2, 71-531 Szczecin
nazwa i adres Wykonawcy
1225,00 zł.
łączna cena brutto

słownie: tysiąc dwieście dwadzieścia pięć 00/100 złotych brutto

 

 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/MAŁOPOLSKIE z dnia 30.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

 

Zamawiający w dniu 08.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

P.H. „HALIM” Sp. J.

Ul. Wilsona 20/22

42-200 Częstochowa

………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

nazwa i adres Wykonawcy

 

1312,58 zł

………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

łączna cena brutto

 


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 5/DOLNOŚLĄSKIE - Kurs prawa jazdy kat. B

Warszawa, 07.07.2020 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/Dolnośląskie z dnia 22.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs prawa jazdy kat. B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu  07.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Szkoła Jazdy „Kursant” s.c. Andrzej Świsulski, Sławomir Grad, ul. Tarnogajska 5/9,
50-512 Wrocław
.

   nazwa i adres Wykonawcy

1900 zł

łączna cena brutto

słownie: tysiąc dziewięćset, 00/100 złotych brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Zapytanie ofertowe nr2/podkarpackie na materiały dydaktyczno-biurowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KAZON/PODKARPACKIE
DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU

w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe nr1/podkarpackie na materiały dydaktyczno-biurowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAZON/PODKARPACKIE
DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU

w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Czytaj więcej


Informacja o unieważnieniu postępowania nr 4/DOLNOŚLĄSKIE - "Kurs fotografii"

Warszawa, 07.07.2020 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/Dolnośląskie z dnia 18.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia  „Kurs fotografii” organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu:

braku ofert spełniających warunki postępowania.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


 


Strona 8 z 89