wtorek, 2019-07-16 Eustachego, Mariki, Mirelli

Informacja o wyborze wykonacy Nr3/Pomorskie-Kadry i Płace

Wejherowo, 10.06.2018.r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/POMORSKIE z dnia 27.05.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - KADRY I PŁACE  dla 1uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Alfa Edukacja 91-496 Łódź ul. Świtezianki 8/53

Łączna cena brutto:  1701,00 złotych.


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (zachodniopomorskie nr 4/WAZ/2019)

MODYFIKACJA z dn. 12.06.2019

Szanowni Państwo, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, że wprowadzono modyfikację formularza oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/WAZ/2019 z dnia 06.06.2019 
..................................................................................................................

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego (zwanego dalej doradca) Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 6 czerwca 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 13/WAZ/2019 z dnia 20.05.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie 30.08.2019 r. – 07.09.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe SZANSA START GDAŃSK
ul. Puszkina 8/1a 80-233 Gdańsk
Łączna cena brutto: 19 976,00 złotych.


Informacja o wyborze wykonawcy

Kraków, 05 czerwca 2019r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1 z dnia 24.05.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 Przedsiębiorstwo Handlowe „Halim” Spółka Jawna Anita Bakir, Iwona i Grzegorz Słabosz
 Łączna cena brutto:  1550,44 złotych.
 


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr 3/śląskie

Mikołów, 05.06.2019 r.

 
 

 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/ŚLĄSKIE z dnia 21.05.2019 r.w ramach projektu  pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie  i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - Kurs - Makijaż permanentny brwi dla 1 uczestniczki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu braku ofert


Informacja o unieważnieniu postępowania nr2/POMORSKIE

Wejherowo, 05.06.2019r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/POMORSKIE  z dnia 22.05.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - KURS PRAWA JAZDY KAT.B

 dla 2 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu braku ofert.


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 1/D/ŚLĄSKIE)

Warszawa, 10.06.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, że wprowadzono korektę w formularzu oferty
ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/D/ŚLASKE
 z  dnia  05.06.2019.
......................................................................................................................................

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA DORADCY ZAWODOWEGO dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 1/D/PODKARPACKIE)

Warszawa, 10.06.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, że wprowadzono korektę w formularzu oferty 
ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/D/PODKARPACKIE
 z  dnia  04.06.2019

...........................................................................................................................................................

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA DORADCY ZAWODOWEGO dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 9 z 58