środa, 2022-08-10 Bianki, Borysa, Wawrzyńca

»»»

Warszawa, dnia 28.06.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/WAZ/2022 z dnia 28.06.2022 r. w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej, organizowanym przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” w terminie 10.09.2022-18.09.2022 r.

Zamawiający w dniu 28.06.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
DW Gwarek s.c. M. Szymczyk, I. Fedyna
ul. Zwycięstwa 4, 72-415 Międzywodzie
Łączna cena brutto: 26 896,00 zł
 

    Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 Warszawa, 27.06.2022 r.

   INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/PODKARPACKIE z dnia 15.06.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Efektywne wykorzystanie Social Media, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.
 
Zamawiający w dniu 27.06.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Zachodniopomorskie Centrum Informatyki Boguchwały 18 lok. 2 , 71-531 Szczecin
nazwa i adres Wykonawcy

Łączna cena brutto: 1 186,50 zł
słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt sześć złotych brutto 50/100.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 5/Dolnośląskie

Warszawa, 24.06.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/dolnośląskie z dnia 10.06.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia ,,Kurs prawa jazdy kat. B’’ organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 24.06.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Szkoła Jazdy „Kursant” s.c. Andrzej Świsulski, Sławomir Grad, ul. Tarnogajska 5/9,50-512 Wrocław
Nazwa i adres Wykonawcy

Łączna cena brutto: 3240,00 zł
słownie: [ trzy tysiące dwieście czterdzieści 00/100]  złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 


»»»

Warszawa, dnia 23.06.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 13/WAZ/2022 z dnia 14.06.2022 r. w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej, organizowanym przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” w terminie 26.08.2022 - 03.09.2022 r.

Zamawiający w dniu 23.06.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start Gdańsk”
ul. Puszkina 8/14, 80-23 Gdańsk
Łączna cena brutto: 22 131,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Warszawa, 23.06.2022 r.
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/PODKARPACKIE z dnia 13.06.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs MS OFFICE, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.
 
Zamawiający w dniu 23.06.2022r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 
ENTERPRESS Marzena Żurek ul. Walerego Sławka 17/23 30-633 Kraków 
nazwa i adres Wykonawcy
 
4 740,00 zł 
łączna cena brutto 
słownie: cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych 00/100 brutto.
 
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
 

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (podlaskie nr 14/WAZ/2022)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego (zwanego dalej doradca) Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/PODKARPACKIE


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS PRAWA JAZDY KAT.B w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAZON/PODKARPACKIE – MATERIAŁY DYDAKTYCZNO-BIUROWE


DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, dnia 22.06.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 12/WAZ/2022 z dnia 07.06.2022 r. w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej, organizowanym przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” w terminie 14.08.2022 - 22.08.2022 r.

Zamawiający w dniu 22.06.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu
ul. Kazimierza Wielkiego 29, 50-077 Wrocław
Łączna cena brutto: 29 403,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 


Strona 8 z 150


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach