piątek, 2020-09-18 Ireny, Irminy, Stanisława

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 13/WAZ/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego (zwanego dalej doradca) Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa,17.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/WAZ-KADRA/2020 z dnia 10.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w terminie 20.07.2020 - 28.07.2020 r.

Zamawiający w dniu 17.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
1. Konrad Grabowski, ul. Zielonogórska 5/11,15-674 Białystok
Łączna cena brutto brutto – 1804,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 17.07.2020 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego NR 10/WAZ/2020 z dnia 09.07.2020 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w zakresie usługi hotelarsko-gastronomicznej (zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego oraz wynajmu pomieszczeń dydaktycznych/sal konferencyjnych) na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie 21.07.2020 r. – 29.07.2020 r. 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu: Braku ofert na realizację zamówienia
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 16.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/KAZON/2020 z dnia 02.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 16.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
P.H. „HALIM” Sp. J. ul. Wilsona 20/22, 42-200 Częstochowa
Łączna cena brutto: 2214,68 zł.
 

 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 14/WAZ/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego (zwanego dalej doradca) Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 11/WAZ/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego (zwanego dalej doradca) Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


informacja o wyborze wykonawcy z zapytania nr 2/KAZON/PODKARPACKIE

Rzeszów, 15.07.2020r.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/KAZON/PODKARPACKIE z dnia 07.07.2020r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 15.07.2020r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
F.H.U. KaLLa Rzeszów Jakub Trześniowski ul. Warszawska 67b; 35-210 Rzeszów
nazwa i adres Wykonawcy

631,60zł
łączna cena brutto

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


informacja o wyborze wykonawcy z zapytania nr 1/KAZON/PODKARPACKIE

Warszawa, 15.07.2020r.INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/PODKARPACKIE z dnia 07.07.2020r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 15.07.2020r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
F.H. EKKO Grzegorz Jucha ul. Piłsudskiego 9/11; 37-200 Przeworsk
nazwa i adres Wykonawcy

461,45zł
łączna cena brutto

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy nr 8/ŚLĄSKIE

 Warszawa, 15.07.2020 r.

 
                                                     INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy zapytania ofertowego nr 8/slaskie z dnia 26.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Prawa jazdy kat. B organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt„Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 15.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Firma Szkoleniowo-Usługowa Kliś Jarosław Kliś ul. Farna 6/1,
41-506 Chorzów 

nazwa i adres Wykonawcy
                                                                                   
3000,00           
łączna cena brutto
 
słownie: trzy tysiące [00/100] złotych brutto.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Strona 8 z 91