niedziela, 2020-02-23 Damiana, Izabeli, Polikarpa, Romany

Informacja o wyborze wykonawcy nr 16/ŚLĄSKIE

Mikołów, 26.11.2019.r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 16/ŚLĄSKIE z dnia 12.11.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs makijaż permanentny brwi dla 1 uczestniczki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
                       
AS Edukacja ul. Mariacka 33, 40-014 Katowice
Łączna cena brutto:  1598,00 zł

 

 


Informacja o wyborze wykonawcy Zapytanie nr 22/Małopolskie

Warszawa, 26.11.2019 r.

 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 22/MAŁOPOLSKIE z dnia 6.11.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs MS Word oraz MS Excel dla 1 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Tyflokom Kamil Kowalczyk, ul. Wiejska 62/21, 26-600 Radom.

Łączna cena brutto:  2499,90  złotych.
 

 


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 1/WAPP/POMORSKIE)


DORADCY ZAWODOWEGO dla uczestników/czek Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy (zwanego dalej WAPP), organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie 2019.12.07 w Wejherowie.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 25.11.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/WAPP/ŁÓDZKIE z dnia 14.11.2019
w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia doradcy zawodowego dla 5 uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji "FAR", w terminie 28.11.2019 w Łodzi.

Informujemy, iż Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR dokonała wyboru Wykonawcy:
Daniel Pietrzak, Piotrków Trybunalski
Łączna cena brutto brutto za godzinę: 80,00 złotych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU

 


Informacja o wyborze wykonawcy - nr 1/KAZON/LUBUSKIE

 
Zielona Góra, 25.11.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/KAZON/LUBUSKIE z dnia 14.11.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
4OFFICE, ul. Młyńska 1, 67-115 Bytom Odrzański
 
Łączna cena brutto:  1226,31 złotych.

Informacja o wyborze wykonawcy Zapytanie nr 21/Małopolskie

Warszawa, 25.11.2019 r.

 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 21/MAŁOPOLSKIE z dnia 5.11.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs podstaw MS Word oraz MS Excel dla 1 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Centrum Szkoleń Informatycznych “Vedius”z siedzibą w: ul. Marszałka Piłsudskiego 4C/12, 
 
Łączna cena brutto:  1425,00  złotych.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Warszawa, 25.11.2019r.

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/MAZOWIECKIE z dnia 08.11.2019r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – kurs prawa jazdy kat. B dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu
braku ofert. 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY_WAPP/1 - KUJAWSKO-POMORSKIE

                                                                                     Bydgoszcz 25.11.2019.r.


Dotyczy zapewnienia wyżywienie (obiad i przerwa kawowa) dla kadry, uczestników projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywnego Poszukiwania Pracy w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia w Bydgoszczy w terminie 30.11.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Boskie Bistro Marcin Biegański, Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz

Łączna cena brutto:  280   złotych.
Strona 8 z 85