piątek, 2020-09-18 Ireny, Irminy, Stanisława

»»»

Warszawa, 24.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 12/WAZ/2020 z dnia 15.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywizacji Zawodowej organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w terminie 12.08.2020 r. - 20.08.2020 r.

Zamawiający w dniu 24.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Rekreacyjno-Rehabilitacyjny Leśny Zakątek Sp.z.o.o
ul. Medyczna 8/209,09-400 Płock
Łączna cena brutto: 20 864,00 złotych 

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 24.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 13/WAZ/2020 z dnia 15.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywizacji Zawodowej organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w terminie 12.09.2020 r. - 20.09.2020 r.

Zamawiający w dniu 24.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale Spała,
Al. Prezydenta I. Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz
Łączna cena brutto: 20 111,00 złotych 

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 23.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 14/WAZ/2020 z dnia 15.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywizacji Zawodowej organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w terminie 21.09.2020 r. - 29.09.2020 r.

Zamawiający w dniu 23.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Polskie Tatry S.A. ul. Droga do Białego 7c,34-500 Zakopane
Łączna cena brutto: 20 254,00 złotych

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 1/KAZON/DOLNOŚLĄSKIE - w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych

 

Warszawa, 21.07.2020r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/DOLNOŚLĄSKIE z dnia 13.07.2020r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia".

Zamawiający w dniu 21.07.2020r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Sklep Papierniczy Wojciech Piwowarczyk ul. Kościelna 12, 59-700 Bolesławiec

nazwa i adres Wykonawcy

1754,40 zł

łączna cena brutto

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


 

 


Zapytanie ofertowe nr4/PODKARPACKIE


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ –  Efektywne wykorzystanie Social Media

w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy nr ZZB/000495/BF/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018.511 z późn. zm), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

 

Czytaj więcej


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/KAZON/MAZOWIECKIE

Warszawa, 20.07.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/MAZOWIECKIE z dnia 09.07.2020r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 20.07.2020r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

nazwa i adres Wykonawcy: Partner Monika Zapendowska, ul. Górska 9D/20, 00-740 Warszawa

łączna cena brutto: 1559,87

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (małopolskie nr 16/WAZ/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego (zwanego dalej doradca) Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (małopolskie nr 15/WAZ/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego (zwanego dalej doradca) Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 12/WAZ/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego (zwanego dalej doradca) Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 7 z 91