wtorek, 2019-10-22 Haliszki, Lody, Przybysłšwa

Zapytanie ofertowe nr 7/dolnośląskie - ,, Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej’’

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ –  ,, Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej’’

w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze dotyczy zapytania ofertowego nr 7/ZACHODNIOPOMORSKIE

 
Warszawa, 30.08.2019r.
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 14.08.2019r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - KURS MS OFFICE (WORD I EXCEL)
 dla 1 uczestniczki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Zachodniopomorskie Centrum Informatyki, ul. Boguchwały 18/2, 71-531 Szczecin
 
Łączna cena brutto: 1098 złotych.
 


Informacja o wyborze wykonawcy nr 16/Małopolskie

Kraków 29.08.2019 r.

 
 
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 16/Małopolskie z dnia 12.08.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs MS Excel dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 

NOVA Centrum Edukacyjne ul. Widok 8, 00-023 Warszawa

 
Łączna cena brutto:  1100,00  złotych.
 


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY_05/Kujawsko-Pomorskie

Warszawa, 27.08.2019.r.

 

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/kujawsko-pomorskie  z dnia 1.08.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Język migowy dla 1 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Seka, s.a. ul. Królowej Jadwigi 18, III piętro, 85-231 Bydgoszcz
 
Łączna cena brutto:  1500 złotych.Informacja o wyborze wykonawcy z zapytania nr 2/PODKARPACKIE dotyczące materiałów dydaktyczno-biurowych

Rzeszów, 26.08.2019r.
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/KAZON/PODKARPACKIE z dnia 14.08.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

P.H. Halim Sp. J. A. Bakir, I. i G. Słabosz ul. Wilsona 20/22 42-200 Częstochowa

Łączna cena brutto:  605,52 złotych

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 6/dolnośląskie "Adobe Photoshop"

Warszawa, 26.08.2019.r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/dolnośląskie z dnia 09.08.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Adobe Photoshop  dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

 

Nova Centrum Edukacyjne Sp. Z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa,

oddział we Wrocławiu, ul. Oławska 4, 50-123 Wrocław

Łączna cena brutto:  1500  złotych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU

 


Informacja o wyborze wykonawcy z zapytania 3/PODKARPACKIE

Warszawa, 22.08.2019INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/PODKARPACKIE z dnia 07.08.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – MS OFFICE dla 3 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Eureka Centrum Kursowe ul. Okulickiego 20; 35-206 Rzeszów

Łączna cena brutto:  3 750,00  złotych.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Informacja o wyborze wykonawcy Zapytanie nr 10/Małopolskie

Kraków 21.08.2019 r.

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/Małopolskie z dnia 09.07.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – kurs fotografii dla 1 uczestnika  projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

 

Fundacja Kolegium Sztuk Wizualnych, Al. Jana Pawła II 80 lok. 4A 00-175 Warszawa
 
Łączna cena brutto:  1560,00 złotych.

 


Strona 7 z 72