czwartek, 2020-08-13 Elwiry, Hipolita, Radosławy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/LUBELSKIE

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS PRZEDŁUŻANIA RZĘS METODĄ 1 DO 1 OD PODSTAW
w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy nr ZZB/000495/BF/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018.511 z późn. zm), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

 

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/LUBELSKIE

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS MANICURE KOMBINOWANY

w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy nr ZZB/000495/BF/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018.511 z późn. zm), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 14.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 7/WAZ/2020 z dnia 01.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywizacji Zawodowej organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w terminie 11.10.2020 r. - 19.10.2020 r.

Zamawiający w dniu 14.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp.z.o.o. ,
ul. Olimpijska 1,43-460 Wisła
Łączna cena brutto: 19 243,00 zł.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 14.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 6/WAZ/2020 z dnia 01.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywizacji Zawodowej organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w terminie 06.09.2020 r. - 14.09.2020 r.

Zamawiający w dniu 14.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp.z.o.o.,
ul. Olimpijska 1,43-460 Wisła
Łączna cena brutto: 19 243,00 zł.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 14.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 4/WAZ/2020 z dnia 01.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywizacji Zawodowej organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w terminie 20.09.2020 r. - 28.09.2020 r.

Zamawiający w dniu 14.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centrum Zdrowia i Wypoczynku Nowy Zdrój
ul. Zdrojowa 4 a, 57-320 Polanica Zdrój
Łączna cena brutto: 22 836,00 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 14.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 8/WAZ/2020 z dnia 01.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywizacji Zawodowej organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w terminie 28.08.2020 r.- 05.09.2020 r.

Zamawiający w dniu 14.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe SZANSA START GDAŃSK
ul. Puszkina 8/1a 80-233 Gdańsk
Łączna cena brutto: 19 980,00 zł.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze Wykonawcy Nr 1/Podlaskie

Warszawa, 13.07.2020 r.

  

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/Podlaskie z dnia 24.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi Kurs rejestratorki medycznej organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
 
Zamawiający w dniu 13.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 
NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o., ul. Malmeda 2, 15-440 Białystok
nazwa i adres Wykonawcy
 
675 zł
łączna cena brutto
 
słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć [00/100] złotych brutto.
 
 
 

Informacja o wyborze dotyczy zapytania ofertowego nr 2/KAZON/ZACHODNIOPOMORSKIE

Szczecin, 13.07.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/KAZON/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 03.07.2020r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 13.07.2020r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Respol Polska Sp. z o.o., ul. Szczawiowa 71, 70-010 Szczecin 
nazwa i adres Wykonawcy

188,56 zł 
łączna cena brutto  Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


informacja o wyborze wykonawcy z zapytania nr 3/PODKARPACKIE

Warszawa, 13.07.2020 r.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/PODKARPACKIE z dnia 26.06.2020r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Grafika komputerowa, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 13.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz ul. Emilii Plater 1A lok. 53; 05-500 Piaseczno
nazwa i adres Wykonawcy

1200, 00zł
łączna cena brutto
słownie: jeden tysiąc dwieście 00/100 złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Strona 6 z 89