wtorek, 2020-08-11 Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

Informacja o wyborze Wykonawcy - zapytanie nr 21/dolnośląskie

Bolesławiec, 08.02.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 21/dolnośląskie z dnia 25.01.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - ,, UAVO VLOS’’ dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Dilectro sp.z.o.o. sp.k. DJI ACADEMY, ul. Skoroszewska 11/106, 02-495 Warszawa

Łączna cena brutto:  1500,00  złotych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/LUBELSKIE

 

Lublin, 08 stycznia 2019 r.

 
 

 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 

dotyczy Zapytania ofertowego nr nr 3/KAZON/LUBELSKIE z dnia 29.01.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Printland Producent / Dystrybutor markowych materiałów do drukarek
ul. Bystrzycka 69 C, 54-215 Wrocław
 
Łączna cena brutto:  738  złotych.
 
 
 
 

Informacja o wyborze Wykonawcy- zapytanie ofertowe nr 22/dolnośląskie

Bolesławiec, 08.02.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 22/dolnośląskie z dnia 25.01.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - ,, Kurs wizażu’’ dla 1 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

MD Centrum Kształcenia Praktycznego Marzena Dalecka, ul. Gubińska 1, 54-433 Wrocław

Łączna cena brutto:  1500,00 złotych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU


Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania nr 3/WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Iława, 07.02.2019 r.
 

 
 

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/WARMIŃSKO-MAZURSKIE z dnia 23.01.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – kurs Adobe InDesign dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z uwagi na brak ofert spełniających kryteria formalne.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Bydgoszcz, 07 luty 2019r.

 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/KAZON/KUJAWSKO-POMORSKIE z dnia 29.01.2019r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Firma Usługowo – Handlowa ANNA Białobrzycka
ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno
 
Łączna cena brutto:  294,32 złotych.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Bydgoszcz, 07 luty 2019r.

 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/KAZON/KUJAWSKO-POMORSKIE z dnia 29.01.2019r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Firma Usługowo – Handlowa ANNA Białobrzycka
ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno
 
Łączna cena brutto:  294,32 złotych.

Informacja o wyborze wykonawcy na zapytanie ofertowe Nr 20/DOLNOŚLĄSKIE.

 

Warszawa, 06.02.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 20/Dolnośląskie z dnia 22.01.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Ms Office dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Recentia – Szkoły, Kursy, Szkolenia – Marta Dajewska ul. Piłsudskiego 10/1, 59-300 Lubin

Łączna cena brutto:  1792,00  złotych.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

 


Informacja o wyborze wykonawcy - Zapytanie ofertowe nr 2/WARMIŃSKO-MAZURSKIE Kurs obsługi komputera dla osoby niewidomej

Iława, 05.02.2019 r.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/WARMIŃSKO-MAZURSKIE z dnia 22.01.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – kurs obsługi komputera dla osoby niewidomej dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn.
 
Łączna cena brutto:  2000  złotych.

Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania nr 13/zachodniopomorskie

Szczecin, 01.02.2019r.

 INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU

 

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 13/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 16.01.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs języka angielskiego dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie ze względu na brak ofert jest nierozstrzygnięte.

Strona 53 z 89