piątek, 2020-09-18 Ireny, Irminy, Stanisława

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/PODKARPACKIE

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – SAMODZIELNY KSIĘGOWY
w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy nr ZZB/000495/BF/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018.511 z późn. zm), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 3/KAZON/2020)


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KAZON/2020 DOTYCZY MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 30.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 11/WAZ/2020 z dnia 15.07.2020 r.
, w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywizacji Zawodowej organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w terminie 24.09.2020 r. - 02.10.2020 r.

Zamawiający w dniu 30.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
OSIR Zamość ul.Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość
łączna cena brutto: 18 234,00 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacja o wyborze wykonawcy Nr2/Pomorskie Kurs Prawa Jazdy Kat.B

Warszawa, 30.07.2020 r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/POMORSKIE z dnia 09.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs Prawa Jazdy Kat.B organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 28.07.2020r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 

ELKA SCHOOL S.C. Maja i Radosław Surała 81-372 Gdynia ul. Świętojańska 38/10
nazwa i adres Wykonawcy

6900,60 zł
łączna cena brutto
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA-Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych


Warszawa, 30.07.2020r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/dolnośląskie z dnia 13.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu:
Braku ofert.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 29.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 16/WAZ/2020 z dnia 20.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywizacji Zawodowej organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w terminie 07.11.2020 r. - 15.11.2020 r.

Zamawiający w dniu 29.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
KÄRCHER HALA CRACOVIA CENTRUM SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
AL. MARSZAŁKA FERDINANDA FOCHA 40, 30-119 KRAKÓW
Łączna cena brutto: 20 520,00 zł.  


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 29.07.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 15/WAZ/2020 z dnia 20.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywizacji Zawodowej organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w terminie 05.09.2020 r.- 13.09.2020 r.

Zamawiający w dniu 29.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
KÄRCHER HALA CRACOVIA CENTRUM SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
AL. MARSZAŁKA FERDINANDA FOCHA 40, 30-119 KRAKÓW
Łączna cena brutto: 20 520,00 zł.  


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacja o wyborze wykonawcy nr 10/ŚLĄSKIE

Warszawa, 29.07.2020 r. 

 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/śląskie z dnia 13.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs Efektywne Wykorzystanie Social Media organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
 
Zamawiający w dniu 29.07.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Business Masters Centrum Edukacji ul. Grabowa 8, 95-200 Pabianice
nazwa i adres Wykonawcy
                                                                             
840 zł
łączna cena brutto
 
słownie: osiemset czterdzieści złotych [00/100] złotych brutto.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Bydgoszcz, 28.07.2020r.

 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

 
dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/KUJAWSKO-POMORSKIE z dnia15.07.2020r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
 
Zamawiający w dniu 28.07.2020r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Przedsiębiorstwo Handlowe „Halim” Spółka Jawna, ul. Wilsona 20/22, 42-200 Częstochowa
nazwa i adres Wykonawcy
 
1371,36
łączna cena brutto
 
 

 


Strona 6 z 91