sobota, 2020-07-04 Aureli, Malwiny, Zygfryda

Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 2/mazowieckie

Warszawa, 17.12.2018r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU

 dotyczy Zapytania ofertowego nr nr 2/mazowieckie z dnia 27.11.2018  w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – kursu masażu orientalnego dla 1 uczestniczki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
  
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych przesłanych ofert.Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy 3/KAZON/ZACHODNIOPOMORSKIE

Szczecin, 17 grudnia 2018r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr nr 3/KAZON/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 05.12.2018r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
RESPOL,  ul. Szczawiowa 71, 70-010 Szczecin

Łączna cena brutto: 1202,80 złotych.

 

Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1/mazowieckie

 Warszawa, 17.12.2018r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU

 dotyczy Zapytania ofertowego nr nr 1/mazowieckie z dnia 27.11.2018  w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – kursu prawa jazdy kat. B dla 1 uczestniczki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
  
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych przesłanych ofert.Czytaj więcej


informacja o wyborze wykonawcy - 2/KAZON/LUBUSKIE z dnia 03.12.2018

Zielona Góra, 14.12.2018

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/KAZON/LUBUSKIE z dnia 03.12.2018 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
4OFFICE Marek Pelc,
 ul. Młyńska 1,
67-115 Bytom Odrzański
 
Łączna cena brutto:  1152,21  złotych.
 


Informacja o wyborze wykonawcy nr23/ŚLĄSKIE

Mikołów, 12.12.2018.r.
 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 23/ŚLĄSKIE z dnia 27.11.2018 w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - Kurs programu AutoCAD dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

 
ProEdukacja ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice
 
Łączna cena brutto: 2200,00 złotych.

 


Informacja o wyborze wykonawcy nr22/ŚLĄSKIE

 

Mikołów, 12.12.2018 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 22/Śląskie z dnia 27.11.2018r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie  zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - Kurs Analizy danych w programie MS EXCEL dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

 

AS Edukacja ul. Mariacka 33,  40-014 Katowice
 
Łączna cena brutto:  1159,00 złotych.

 
 
 

 


zapytanie ofertowe nr 5/KAZON/LUBUSKIE

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” finansowanego ze środków PFRON oraz Fundacji PZU,przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy nr 4/podkarpackie na szkolenie MS OFFICE


Warszawa, 10.12.2018r.INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/PODKARPACKIE z dnia 23.11.2018r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Pakiet MS OFFICE dla 4 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Firma Usługowa Robert Czerwieniec; 22-400 Wólka Panieńska 22d

łączna cena brutto:  4592,00 zł


Informacja o wyborze wykonawcy - Kurs języka francuskiego

Kraków, 6.12.2018r.

 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/MAŁOPOLSKIE z dnia 15.11.2018r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs języka francuskiego dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Poliglota ul. Długa 88, 31-146 Kraków
 
Łączna cena brutto:  1700,00 złotych.


Strona 49 z 82