piątek, 2021-01-22 Dominiki, Mateusza, Wincentego

Zapytanie ofertowe -Materiały dydaktyczno -biurowe NR1/KAZON/POMORSKIE

                                                                                                                                          Wejherowo, 09.08 2019r.

DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BO PROJEKTU w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze Wykonawcy Nr 2/Podlaskie

Białystok, 08.08.2019 r.

  

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/Podlaskie z dnia 24.07.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs prawa jazdy kat. B dla 3 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Ośrodek Szkolenia Kierowców „SZAŁ”, ul. Lipowa 4/228, 15-427 Białystok

Łączna cena brutto:  4 500 złotych.

Zapytanie ofertowe nr 3 podkarpackie MS OFFICE

 Rzeszów, 07.08.2019 r.

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/PODKARPACKIE
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS MS OFFICE


w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe -Kurs Prawa Jazdy Kat.B NR5/POMORSKIE

 Wejherowo, 01.08. 2019 r.

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS PRAWA JAZDY KAT.B w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej


informacja o wyborze wykonawcy z zapytania 2 podkarpackie

Warszawa, 01.08.2019r.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/PODKARPACKIE z dnia 23.07.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – „Operator koparki jednonaczyniowej klasa pierwsza” dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr inż. Jerzy Czerwiński;
ul. Zawiszy Czarnego 16; 35-082 Rzeszów


Łączna cena brutto:  1600  złotych

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU

»»»

Warszawa, 01.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/WAZ/2019 z dnia 18.07.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie 07.09.2019 r. – 15.09.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Ośrodek Sportowy PZSN START, ul. Olimpijska 1; 43-460 Wisła
Łączna cena brutto: 17 913,00 złotych.

 
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU

»»»

Warszawa, 01.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/S/KUJAWSKO-POMORSKIE z dnia 19.07.2019 r., dotyczącego świadczenia usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 6 uczestników/czek projektu w regionie kujawsko-pomorskim, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 01.08.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Progenja, Anna Jeglińska
łączna cena: 3194,64 złotych brutto brutto
słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery 64/100 złote brutto brutto

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 01.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/S/MAŁOPOLSKIE z dnia 19.07.2019 r., dotyczącego świadczenia usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 21 uczestników/czek projektu w regionie małopolskim, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 01.08.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Progenja, Anna Jeglińska
łączna cena: 10 996,02 złotych brutto brutto
słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześćdziesiąt 02/100 złotych brutto brutto

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 01.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/S/DOLNOŚLĄSKIE z dnia 17.07.2019 r., dotyczącego świadczenia usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 19 uczestników/czek projektu w regionie dolnośląskim, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 01.08.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Progenja, Anna Jeglińska
łączna cena: 9963,60 złotych brutto brutto
słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy 60/100 złote brutto brutto

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Więcej artykułów…

  1. »»»
  2. »»»
  3. »»»
  4. »»»

Strona 48 z 103


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach