poniedziałek, 2019-07-22 Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Informacja o wyborze wykonawcy - Zapytanie ofertowe nr 1/KAZON/WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Iława, 26 czerwca 2018r.

 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/KAZON/WARMIŃSKO-MAZURSKIE z dnia 15 czerwca 2018r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
NIKART Paweł Porębski ul. Targowa 15/1 03-727 Warszawa, www.nikart.com.pl
 
 
Łączna cena brutto:  676,78 złotych.

 
 

»»»

Warszawa, 26 czerwca 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/D/2018 z dnia 15.06.2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego dla średnio 10 uczestników/czek w wymiarze łącznym 20 godz. podczas Warsztatu Aktywizacji Zawodowej, w terminie 29.06.2018 - 02.07.2018 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Agata Kurzejak, Os. B. Śmiałego 23G/66,60-682 Poznań
Łączna cena brutto brutto za godzinę: 75,00 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU

Informacja o wyborze wykonacy 2/POMORSKIE

Wejherowo, 26.06.2018r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/POMORSKIE z dnia 13.06.2018.r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - Podstawy obsługi komputera  dla 2 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Alfa Edukacja 91-496 Łódź ul. Świtezianki 8/53

Łączna cena brutto:  2800,00 złotych.


Informacja o wyborze wykonawcy- Zapytanie ofertowe nr 1/KAZON/kujawsko-pomorskie

Warszawa, 22 czerwca 2018 r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/KAZON/KUJAWSKO-POMORSKIE z dnia 12.06.2018r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
ABC Biuro, ul. Kaliska 2, 62- 700 Turek
Łączna cena brutto:  781,01 złotych.»»»

Warszawa, 21 czerwca 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/D/2018 z dnia 11.06.2018 r. w ramach projektu pt. . „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego dla średnio 10 uczestników/czek w wymiarze łącznym 20 godz. podczas Warsztatu Aktywizacji Zawodowej, w terminie 24.06.2018-27.06.2018 r. oraz dwukrotnego wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego dla średnio 5 uczestników/czek w wymiarze łącznym 8 godz. Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy z terminem realizacji 01.07.2018-31.01.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy: Stelmach Elżbieta 
Łączna cena brutto brutto za godzinę: 80,00 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (świętokrzyskie nr 15/WAZ/2018)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Warsztatu Aktywizacji Zawodowej dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (opolskie nr 9/WAZ/2018)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Warsztatu Aktywizacji Zawodowej dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 20 czerwca 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 13/WAZ/2018 z dnia 05.06.2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie 15.09.2018 – 23.09.2018 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o., ul. Olimpijska 1, 43-460 Wisła
Łączna cena brutto za WAZ: 17 940,00 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU

Więcej artykułów…

  1. »»»
  2. »»»
  3. »»»
  4. »»»

Strona 53 z 61