środa, 2020-08-12 Hilarii, Juliana, Lecha

»»»

Warszawa, 29 maja 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 12/WAZ/2019 z dnia 15.05.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie 11.06.2019 r. – 19.06.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
HOTEL GÓRSKI PTTK Ustrzyki Górne,Hotel Górski PTTK 38-714 Ustrzyki Górne
Łączna cena brutto: 16 555,00 złotych

 
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU

»»»

Warszawa, 29 maja 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/WAZ/2019 z dnia 14.05.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie 09.09.2019 r. – 17.09.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Zespół Pensjonatów Dolina Białego, ul. Droga Do Białego 7, 34-500 Zakopane
Łączna cena brutto:  21 253,60 złotych

 
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU

»»»

Warszawa, 29 maja 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7WAZ/2019 z dnia 14.05.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie 02.09.2019r. – 10.09.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
SOLPARK Kleszczów ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów
Łączna cena brutto: 19 980,00 złotych

 
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU

Informacja o wyborze wykonawcy nr 2/ŚLĄSKIE

Mikołów, 29.05.2019.r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 

 dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/ŚLĄSKIE z dnia 14.05.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs prawa jazdy kat. B dla 1 uczestniczki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy: 
Jazda ORLIK S.J, ul Targowa 11, 44-300 Wodzisław Śląski 

Łączna cena brutto:  1 790,40 złotych.
 

 


Informacja o wyborze wykonawcy nr 1/KAZON/ŚLĄSKIE

Mikołów, 29 maja 2019 r.


 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/KAZON/ŚLĄSKIE z dnia 17.05.2019.r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Firma Handlowa Sebimal U.J.S Białas sp. j.
ul. Rybnicka 1, 43-190 Mikołów
 
Łączna cena brutto:  1 470,49 złotych.
 

 


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr 1/śląskie

Mikołów, 28.05.2019 r.

 
 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/ŚLĄSKIE z dnia 13.05.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - Kurs prawa jazdy kat. B dla osoby z niepełnosprawnością dla 1 uczestniczki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu
braku ofert spełniających kryteria formalne.


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 1/WAPP/ZACHODNIOPOMORSKIE)


MODYFIKACJA z dn. 29.05.2019

Szanowni Państwo, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, że wprowadzono korektę zapytania ofertowego NR 1/WAPP/ZACHODNIOPOMORSKIE DOTYCZĄCEGO ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA COACHINGOWEGO z dnia 27.05.2019 . 

Zmianie uległ punkt: XIII. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe -Kurs Kadry i Płace NR3/POMORSKIE

 Wejherowo, 27.05 2019 r

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KADRY I PŁACE w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

.

Czytaj więcej


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY nr 1/Łódzkie

 

Warszawa, 24.05.2019.r. 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/Łódzkie z dnia 09.05.2019r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – kurs prawa jazdy kat B dla 2 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
AUTO-SZKOŁA Mariola Bajon, ul. Wojska Polskiego 55/61. 91-423 Łódź
 
Łączna cena brutto:  2900,00  złotych.


Strona 47 z 89