piątek, 2019-12-13 Dalidy, Juliusza, Łucji

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/Opolskie DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” finansowanego ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze Wykonawcy Nr 6/Podlaskie

Białystok, 07.11.2018 r.
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/Podlaskie z dnia 22.10.2018 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs języka angielskiego od podstaw dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Edukacja Plus s. c.
ul. Wertera 8
20-713 Lublin

Łączna cena brutto:  1 680,00 złotych.
 

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU nr17/ŚLĄSKIE

 

Mikołów, 07.11.2018 r.

 
 
 

INFORMACJA O NIEROSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 17/ŚLĄSKIE z dnia 19.10.2018r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia -  Kurs na podesty ruchome (zwyżki) wraz z Egzaminem Państwowym UDT dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie ze względu na brak ofert jest nierozstrzygnięte.

 Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania - zapytanie ofertowe nr 15/dolnośląskie

Bolesławiec, 07.11.2018.r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU

dotyczy Zapytania ofertowego nr 15/dolnośląskie z dnia 19.10.2018r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – „Kurs prawa jazdy kat. B” dla 1.uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z uwagi na brak ofert .

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania zapytanie nr 4/zachodniopomorskie

Szczecin, 06.11.2018r.

 

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU

 
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 17.10.2018r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - Depilacja pastą cukrową dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje,  iż zapytanie jest nierozstrzygnięte z powodu braku ofert spełniających kryteria formalne.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/Opolskie DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” finansowanego ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.
 

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WAPP/ Opolskie DOTYCZY USŁUGI GASTRONOMICZNEJ


DOTYCZY USŁUGI GASTRONOMICZNEJ w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Czytaj więcej


Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania zapytanie nr 5/zachodniopomorskie

Szczecin, 05.11.2018r.

 INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 18.10.2018r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Wprowadzanie danych (Excel) z elementami telemarketingu dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie ze względu na brak ofert jest nierozstrzygnięte.

Strona 52 z 81