środa, 2020-08-12 Hilarii, Juliana, Lecha

Informacja o unieważnieniu postępowania nr2/POMORSKIE

Wejherowo, 05.06.2019r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/POMORSKIE  z dnia 22.05.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - KURS PRAWA JAZDY KAT.B

 dla 2 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu braku ofert.


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 1/D/ŚLĄSKIE)

Warszawa, 10.06.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, że wprowadzono korektę w formularzu oferty
ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/D/ŚLASKE
 z  dnia  05.06.2019.
......................................................................................................................................

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA DORADCY ZAWODOWEGO dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 1/D/PODKARPACKIE)

Warszawa, 10.06.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, że wprowadzono korektę w formularzu oferty 
ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/D/PODKARPACKIE
 z  dnia  04.06.2019

...........................................................................................................................................................

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA DORADCY ZAWODOWEGO dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze dotyczy zapytania ofertowego nr 2/ZACHODNIOPOMORSKIE

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/ZACHODNIOPOMOSKIE z dnia 20.05.2019r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - POZYCJONOWANIE STRON INTERNETOWYCH – SEO  dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Quali – szkolenia i doradztwo Beata Krzyś, pl. Wolności 11/101, 50-071 Wrocław
 
Łączna cena brutto:  1470  złotych.


»»»

Warszawa, 03 czerwca 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/WAZ/2019 z dnia 15.05.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie 16.09.2019 r. – 24.09.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
OSIR Zamość ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość
Łączna cena brutto: 17 973,00 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 1/dolnośląskie "Tworzenie stron www"

Warszawa, 03.06.2019.r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/DOLNOŚLĄSKIE z dnia 16.05.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – „Tworzenie stron WWW.” dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Recentia – Szkoły, Kursy, Szkolenia – Marta Dajewska, ul. Piłsudskiego 10/1, 59-300 Lubin

Łączna cena brutto:  1800  złotych.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 03.06. 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/WAPP/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 27.05.2019 w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia coachingowego dla 10 uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji "FAR", w terminie 04.06.2019 oraz 05.06.2019 w Szczecinie.

Informujemy, iż Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR dokonała wyboru Wykonawcy:
Elżbieta Stelmach, Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe Sapientia, ul. Jagiellońska 85/6,70-437 Szczecin
Łączna cena brutto brutto za godzinę: 90,00 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 1/KAZON/ŁÓDZKIE

 Łódź, 31 maja 2019r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/KAZON/ŁÓDZKIE z dnia 21.05.2019r . w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Trokom Krzysztof Goliński ul. Warszawska 2, 97-319 Będków
 
Łączna cena brutto:  3995,00  złotych.

»»»

Warszawa, 30 maja 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/KAZON/2019 z dnia 22.05.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie wydruku i dostarczenia materiałów szkoleniowych dla BO projektu, niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
POLIGRAFIA NOT, ul. M. Kopernika 1 35-959 Rzeszów
Łączna cena brutto: 2251,50 złotych

 
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU

Strona 46 z 89