piątek, 2019-12-06 Dionizji, Leontyny, Mikołaja

Informacja o wyborze wykonawcy - zapytanie nr 6/ZACHODNIOPOMORSKIE

Szczecin, 13.11.2018r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 25.10.2018r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - Grafika komputerowa dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Zachodniopomorskie Centrum Informatyki, ul. Boguchwały 18/2, 71-531 Szczecin
Łączna cena brutto: 1598,00 złotych.
 

Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania - zapytanie ofertowe nr 2/dolnośląskie - zakup materiałów dydaktyczno-biurowych

Bolesławiec, 13 listopada 2018r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/KAZON/Dolnośląskie z dnia 30.10.2018r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu braku ofert.


zapytanie ofertowe nr 4/KAZON/PODKARPACKIE


Rzeszów, 09.11.2018
 

DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BO PROJEKTU w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Czytaj więcej


Zapytanie Ofertowe-Kurs Prawa Jazdy kat.B nr 7/POMORSKIE

 Wejherowo, 08.11.2018 r.

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” finansowanego ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy nr18/ŚLĄSKIE

Mikołów, 08.11.2018 r.

 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 18/ŚLĄSKIE z dnia 24.10.2018 r.w ramach projektu  pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs montażu wideo przy pomocy programu Adobe Premiere Pro dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Proedukacja Centrum Kursowe, ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice
 
Łączna cena brutto:  2000 złotych.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/Opolskie DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” finansowanego ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze Wykonawcy Nr 6/Podlaskie

Białystok, 07.11.2018 r.
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/Podlaskie z dnia 22.10.2018 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs języka angielskiego od podstaw dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Edukacja Plus s. c.
ul. Wertera 8
20-713 Lublin

Łączna cena brutto:  1 680,00 złotych.
 

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU nr17/ŚLĄSKIE

 

Mikołów, 07.11.2018 r.

 
 
 

INFORMACJA O NIEROSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 17/ŚLĄSKIE z dnia 19.10.2018r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia -  Kurs na podesty ruchome (zwyżki) wraz z Egzaminem Państwowym UDT dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie ze względu na brak ofert jest nierozstrzygnięte.

 Strona 51 z 81