środa, 2020-07-08 Arnolda, Edgara, Elżbiety

zapytanie ofertowe nr 1/PODKARPACKIE kurs MS OFFICE


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS MS OFFICE w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (świętokrzyskie nr 2/WAZ/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Warsztatu Aktywizacji Zawodowej dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (małopolskie nr 1/WAZ/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Warsztatu Aktywizacji Zawodowej dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 10.04.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/KAZON/2019 z dnia 01.04.2019 r.
w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie usługi ubezpieczeniowej NNW dla beneficjentów ostatecznych projektu, uczestniczących w formach wsparcia przez cały okres trwania projektu, oraz NNW i OC dla osób pełniących obowiązki kadry na organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztatach Aktywizacji Zawodowej (zwanych dalej WAZ). Usługa ubezpieczeniowa w zakresie pełnym, bezimienna oraz całodobowa. W związku z otrzymaniem decyzji w dniu 05.04.2019 r. o wysokości dofinansowania przyznanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu, Zamawiający przy rozstrzyganiu zapytania wziął pod uwagę Wariant 1 kalkulacji. Wariant 2 kalkulacji uznaje się za nieaktualny.

W związku z powyższym Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje,
iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Centrala ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
Łączna cena brutto: 9212,00 złotych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 1/KAZON/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ NNW i OC w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy-zapytanie ofertowe nr 17/zachodniopomorskie

Szczecin, 01.03.2019r.

 

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 17/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 19.02.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne” dla 2 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Elżbieta Stelmach Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe Sapientia, ul. Jagiellońska 85, lok. 6, 70-437
Łączna cena brutto: 2600,00 złotych.

Informacja o wyborze Wykonawcy Nr 7/Podlaskie

Białystok, 01.03.2019 r.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/Podlaskie z dnia 18.02.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia" w zakresie zapewnienia szkolenia - MS Office (Word, Excel) - poziom podstawowy dla 3 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR".

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR" informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

T-MATIC Grupa Computer Plus 
ul. Malmeda 1
15-440 Białystok

Łączna cena brutto: 1 170 zł.
 


Informacja o wyborze wykonawcy - Zapytanie ofertowe nr 5/WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Iława, 27.02.2019 r.

 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/WARMIŃSKO-MAZURSKIE z dnia 12.02.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – kurs grafiki komputerowej dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji ul. Mickiewicza 5 10-548 Olsztyn.
 
Łączna cena brutto:  1300  złotych.

Informacja o wyborze Wykonawcy - zapytanie ofertowe nr 24/dolnośląskie - ,,Java dla początkujących''

Bolesławiec, 27.02.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 24/dolnośląskie z dnia 15.02.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - ,,Java dla początkujących’’ dla 1 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Craftin’ Code s.c. pl. Wolności 7/507, 50-071 Wrocław

Łączna cena brutto:  1400,00 złotych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Strona 43 z 82