piątek, 2019-12-06 Dionizji, Leontyny, Mikołaja

zapytanie ofertowe nr 4/KAZON/PODKARPACKIE
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” finansowanego ze środków PFRON oraz Fundacji PZU,przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.


 

Czytaj więcej


Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 4/KAZON/LUBUSKIE

Zielona Góra, 22.11.2018r.

 
 
 

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/LUBUSKIE z dnia 07.11.2018r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - Kurs prawa jazdy kat. B dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
 
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z uwagi na brak ofert .
 
 

zapytanie ofertowe nr 5/KAZON/PODKARPACKIE


DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BO PROJEKTU

w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze Wykonawcy dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/WAPP/MAŁOPOLSKIE

Kraków, 22.11.2018.r.
 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/WAPP/MAŁOPOLSKIE z dnia 7.11.2018r. w ramach projektupt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia wyżywienie (obiad i przerwa kawowa) dla kadry, uczestników projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywnego Poszukiwania Pracy.
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

 

Spółdzielnia Socjalna Równość ul. Bernardyńska 3 31-069 Kraków

 

Łączna cena brutto:
 280,00 złotych.


Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr4/KAZON/PODKARPACKIE dotyczące zakupu materiałów dydaktyczno-biurowych

Rzeszów, 22.11.2018r.INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU


dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/KAZON/PODKARPACKIE z dnia 09.11.2018r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie ze względu na brak ofert jest nierozstrzygnięte.
Informacja o wyborze Wykonawcy Nr 3/KAZON/PODLASKIE

Białystok, 21.11.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/KAZON/PODLASKIE z dnia 07.11.2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
GRAFIX K. Olszewska-Piotrowska, M. Tyrała Sp. J., ul. Bitwy Białostockiej 2A, 15-103 Białystok

Łączna cena brutto:  1 635,80 zł.

Zapytanie ofertowe nr 16/dolnośląskie - kurs prawa jazdy kat.B

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” finansowanego ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/OPOLSKIE DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” finansowanego ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Strona 49 z 81