piątek, 2021-01-22 Dominiki, Mateusza, Wincentego

Informacja o wyborze wykonawcy z zapytania nr 4/PODKARPACKIE

Warszawa, 01.10.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/PODKARPACKIE z dnia 13.09.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs prawa jazdy kat. B dla 1 uczestnika/czki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
POL-CAR OSK Ziemiański J. ul. Waryńskiego 18; 38-600 Lesko

Łączna cena brutto:  2 500 złotych.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Informacja o wyborze wykonawcy 3/KAZON/ZACHODNIOPOMORSKIE

Szczecin, 30 wrzesień 2019r.

 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/KAZON/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 17.09.2019rw ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
RESPOL Polska Sp. z o.o., ul. Szczawiowa 71,70-010 Szczecin
 
Łączna cena brutto:  1537,77  złotych.
 


Informacja o wyborze Wykonawcy - zapytanie ofertowe nr 8/dolnośląskie

Bolesławiec, 27.09.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/dolnośląskie z dnia 13.09.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - ,, Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej’’ dla 1 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, ul. Biskupia 10a, 50-148 Wrocław, NIP 8960004550, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Legnicy 59-220, ul. Muzealna 2

Łączna cena brutto:  770,00  złotych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Informacja o wyborze wykonawcy nr 7/LUBUSKIE

Zielona Góra, 26.09.2019r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/lubuskie z dnia 11.09.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - KURS STYLIZACJI PAZNOKCI dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 

Salon Kosmetyczny Parlour Iwona Rybarczyk, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 7/3, Zielona Góra
nazwa i adres Wykonawcy
 
1302,00
łączna cena brutto
 

 

Informacja o wyborze wykonawcy- zapytanie ofertowe nr 6/lubuskie

Zielona Góra, 25.09.2019r.

 
 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/Lubuskie z dnia 11.09.2019r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - Kurs: Pracownik do spraw kadr i płac dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu
braku ofert.
 

Informacja o wyborze wykonawcy nr 9/ŚLĄSKIE

Mikołów, 25.09.2019.r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/ŚLĄSKIE z dnia 11.09.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs prawa jazdy kat. B dla osoby z niepełnosprawnością dla 1 uczestniczki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Jazda ORLIK S.J, ul Targowa 11, 44-300 Wodzisław Śląski
 
Łączna cena brutto:  2660,00  złotych.

 


Sprostowanie do informacji o wyborze opublikowanej w dniu 18.09.2019

Dotyczy zapytania ofertowego nr 17/MAŁOPOLSKIE z dnia 03.09.2019 r. w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs stylizacji paznokci dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” dokonuje sprostowania omyłki w nazwie Wykonawcy:
Było: Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego „Wurbex”, Bożena Palarczyk-Kłobuch, ul. Wojska Polskiego 2B, 34-100 Wadowice
Powinno być:  Centrum Kształcenia Zawodowego „Wurbex”, Bożena Palarczyk-Kłobuch, ul. Wojska Polskiego 2B, 34-100 Wadowice

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 2/S/LUBUSKIE)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO dla uczestników/czek projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 4/KAZON/2019)


DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BO PROJEKTU w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej


Strona 43 z 103


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach