czwartek, 2020-08-06 Jakuba, Sławy, Wincentego

Informacja o wyborze dotyczy zapytania ofertowego nr 3/ZACHODNIOPOMORSKIE

Warszawa, 28.06.2019r. 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia14.06.2019r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – STYLIZACJA PAZNOKCI dla 1 uczestniczki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
MM Kosmetyka Profesjonalna Centrum Edukacji Pasja Mirosław Muchalski,
ul. Wilków Morskich 5/2, 71-063 Szczecin
 
Łączna cena brutto:  1500  złotych.

 


Informacja o wyborze wykonawcy

Kraków 28.06.2019 r.

 
 

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/Małopolskie z dnia 13.06.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs MS Excel dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
AS Edukacja ul. Mariacka 33, 40-014 Katowice
 
Łączna cena brutto:  1200.00  złotych.


Zapytanie ofertowe nr 5/dolnośląsnie - kurs prawa jazdy kat.B

 

Bolesławiec, 28.06.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/Dolnośląskie

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – ,,Kurs prawa jazdy Kat. B’’ w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej


Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Warszawa, 28.06.2019 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/dolnośląskie z dnia 10.06.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – „Kurs prawa jazdy kat. B” dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu

braku ofert spełniających kryteria formalne .

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAZON/WARMIŃSKO-MAZURSKIE DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BO PROJEKTU

Formularz oferty - materiały dydaktyczno-biurowe [DOC] » Iława, 27 czerwca 2019r.

 

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAZON/WARMIŃSKO-MAZURSKIE
DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BO PROJEKTU

 
w ramach projektu„Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
I.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla BO projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
 
II.                TERMIN WYKONANIA USŁUGI
10.07.2019r.
 
III.             MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Dostarczenie zakupionych materiałów na adres Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Biuro Regionalne, ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława
 

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 4/dolnośląskie "Adobe Premiere Pro - Montaż filmowy"

 

Warszawa, 26.06.2019.r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/dolnośląskie z dnia 11.06.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - "Adobe Premiere Pro - Montaż filmowy’’

dla  1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

IT Media s.c. , ul. Jagiellońska 88, 03-215 Warszawa

Łączna cena brutto:  2100  złotych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 26.06.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/WAZ/2019 z dnia 2019.06.06 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na WAZ, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w terminie 04.07.2019 r. – 12.07.2019 r.

Zamawiający w dniu 26.06.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Konsorcjum Firm;

  1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu; ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
  2. Vendi Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Traktorowej 126, 91-204 Łódź
  3. Catermed S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Traktorowej 126 lok. 201,91-204 Łódź. nazwa i adres Wykonawcy 20 814,00

Łączna cena brutto: 20 814,00 złorych,
słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset czternaście 00/100 złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Informacja o wyborze wykonawcy

Kraków, 26.06.2019 r. dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/Małopolskie z dnia 07.06.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia -Kurs MS Excel Średniozaawansowanydla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Firma usługowa Robert Czerwieniec ul. Marcina Filipa 70/1, 35-323 Rzeszów
 
Łączna cena brutto: 1440, 00 zł złotych.
 
 

Informacja o wyborze wykonawcy

Kraków, 26.06.2019 r. dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/Małopolskie z dnia 06.06.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs MS Office  dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Vedius ul. Jana Kochanowskiego 28, 31-127 Kraków
 
 
Łączna cena brutto: 1600, 00 zł złotych.
 

 


Strona 42 z 88