środa, 2022-08-10 Bianki, Borysa, Wawrzyńca

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 1/KAZON/Zachodniopomorskie


 Szczecin, 19.07.2022r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 08.07.2022r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.
 

Zamawiający w dniu 19.07.2022r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 
BIUROSERWIS Moralewicz i Spółka spółka jawna, ul. I Brygady Legionów 6A, 72-100 Goleniów
nazwa i adres Wykonawcy
 
1607,60
łączna cena brutto

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Zapytanie ofertowe nr 4/łódzkie - prawo jazdy kat. B

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – ,,Prawo jazdy kat. B‘’- w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe nr 3/łódzkie - obsługa social media

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – ,,Obsługa social media‘’- w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, dnia 13.07.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 14/WAZ/2022 z dnia 23.06.2022 r. w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej, organizowanym przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” w terminie 17.10.2022 - 25.10.2022 r.

Zamawiający w dniu 13.07.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Pięć Dębów J. Skurski, T. Skurski Sp. Jawna,
ul. Rymarka 5, 16-030 Supraśl
Łączna cena brutto: 27 761,20 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Łódź, 11.07.2022 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/ŁÓDZKIE z dnia 28.06.2022 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu:
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (NR 4/D/WAZ/ŁÓDZKI)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA DORADCY ZAWODOWEGO dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Kielce, 11.07.2022 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/ŚWIĘTOKRZYSKIE z dnia 01.07.2022 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu braku ofert.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze dotyczy zapytania ofertowego nr 2/WIELKOPOLSKIE

Warszawa, 08.07.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/wielkopolskie z dnia 22.06.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia „Microsoft Office”, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 08.07.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
NEXTEL Joanna Orczyk, ul. Sikorskiego 45, 82-200 Malbork
nazwa i adres Wykonawcy
780,00 zł
łączna cena brutto
słownie: siedemset osiemdziesiąt 00/100 złotych brutto.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Zapytanie Ofertowe NR 2/POMORSKIE -Kurs Prawa Jazdy Kat.B

 

Wejherowo,08.07.2022r.

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS PRAWA JAZDY Kat. B w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy  o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

 

Czytaj więcej


Strona 5 z 150


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach