piątek, 2020-09-18 Ireny, Irminy, Stanisława

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Kurs prawa jazdy kat. B

 

Warszawa, 17.08.2020r.

 

 

 

                                                INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/dolnośląskie z dnia 30.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia KURS PRAWA JAZDY KAT. B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu:

Braku ofert.

 

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 


Informacja o wyborze dotyczy zapytania ofertowego nr 5/ZACHODNIOPOMORSKIE


Warszawa, 14.08.2020r.INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/ZACHODNIPOMORSKIE z dnia 20.07.2020r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia OBSŁUGA SKLEPU INTERNETOWEGO, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.


Zamawiający w dniu 14.08.2020r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Zachodniopomorskie Centrum Informatyki Piotr Kowalski, ul. Boguchwały 18/2, 71-531 Szczecin
nazwa i adres Wykonawcy

1500,00 zł
łączna cena brutto


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 8/DOLNOŚLĄSKIE - Kurs stylizacji paznokci

Warszawa, 14.08.2020 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/ Dolnośląskie z dnia 30.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia

„Kurs Stylizacji paznokci”, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 14.08.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

ART COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk, ul. Podwisłocze 46, 35-309 Rzeszów,

 nazwa i adres Wykonawcy

1700 zł

łączna cena brutto

 słownie: tysiąc siedemset,   00/100  złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 


Informacja o wyborze dotyczy zapytania ofertowego nr 4/ZACHODNIOPOMORSKIE


Warszawa, 12.08.2020r.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 13.07.2020r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia ZARZĄDZANIE DZIAŁANOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 12.08.2020r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

FIDES Rafał Szymański, ul. Maciejkowa 17/11, 71-784 Szczecin
nazwa i adres Wykonawcy

1500,00 zł
łączna cena brutto


 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/mazowieckie - Kurs Kinesiotaping KT1/KT2


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – Kurs Kinesiotaping KT1/KT2 w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy nr ZZB/000495/BF/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018.511 z późn. zm), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy

Warszawa, 05.08.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/Podkarpackie z dnia 21.07.2020r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia „Efektywne wykorzystanie Social Media”, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 05.08.2020r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Zachodniopomorskie Centrum Informatyki  ul. Boguchwały 18 lok. 2;71-531 Szczecin
nazwa i adres Wykonawcy

2 939,58 zł
łączna cena brutto


słownie: dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć 58/100 złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/ŁÓDZKIE

Łódź, 04.08.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/ŁÓDZKIE z dnia23.07.2020r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze dotyczy zapytania ofertowego nr 3/ZACHODNIOPOMORSKIE


Warszawa, 04.08.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 10.07.2020r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia MICROSOFT OFFICE EXCEL – POZIOM ROZSZERZONY, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
 

Zamawiający w dniu 04.08.2020r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Zachodniopomorskie Centrum Informatyki Piotr Kowalski, ul. Boguchwały 18/2, 71-531 Szczecin

nazwa i adres Wykonawcy


1599,90 zł
łączna cena brutto

słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć ([90/100]) złotych brutto.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 


Informacja o unieważnieniu postępowania nr 9/ŚLĄSKIE

 Warszawa, 03.08.2020 r.

 
                                                     INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/slaskie z dnia 10.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia kurs rejestratorka medyczna organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu:
otrzymania ofert przewyższającej kwotę, którą zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia.Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Strona 5 z 91