czwartek, 2020-08-06 Jakuba, Sławy, Wincentego

Informacja o wyborze Wykonawcy - zapytanie ofertowe nr 5/dolnośląskie

Bolesławiec, 12.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/dolnośląskie z dnia 28.06.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - ,,Kurs prawa jazdy Kat. B’’ uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Szkoła Jazdy KURSANT Andrzej Świsulski, Sławomir Grad, ul.Tarnogajska 5/9, 50-512 Wrocław

Łączna cena brutto:  1700,00 złotych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 1/S/ZACHODNIOPOMORSKIE)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO dla uczestników/czek projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe nr 1/KAZON/PODKARPACKIE dotyczy materiałów DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH dla BO PROJEKTU

Rzeszów, 10.07.2019r.
 

Formularz oferty - materiały dydaktyczno-biurowe [DOC] »
 

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAZON/PODKARPACKIE
DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BO PROJEKTU


w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU


Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonacy Nr4/POMORSKIE-MS EXCEL

Wejherowo, 10.07.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/POMORSKIE z dnia 26.06.2019.r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – MS EXCEL dla 6 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

 

Alfa Edukacja 91-496 Łódź ul. Świtezianki 8/53

Łączna cena brutto:  9504,00 złotych.


Informacja o wyborze wykonawcy nr 7/ŚLĄSKIE

Mikołów, 09.07.2019.r.


 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/ŚLĄSKIE z dnia 14.06.2019r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs Komputerowy dla osoby z niepełnosprawnością dla 10 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
AS Edukacja, ul. Mariacka 33/13, 40-014 Katowice
 
Łączna cena brutto:  13 002,80 złotych.

 


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

Warszawa, 09.07.2019r.

 

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/lubelskie z dnia 24.06.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - KURS MICROSOFT OFFICE dla 6 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
PIOMIS  Piotr Misiak, 21-030 Motycz 31 C
 
Łączna cena brutto:  6000   złotych.
 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Warszawa, 09.07.2019.r.
 

dotyczy Zapytania ofertowego nr1/LUBELSKIE z dnia 24.06.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ dla 3 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
PIOMIS Piotr Misiak, 21-030 Motycz 31 C
 
Łączna cena brutto:  4500  złotych.


Informacja o wyborze wykonawcy (nr 8/KAZON/ŚLĄSKIE)

Mikołów, 09.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/ŚLĄSKIE z dnia 14.06.2019r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs Komputerowy dla osoby z niepełnosprawnością dla 4 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
ProEdukacja ul.Warszawska 3, 40-009 Katowice
 
Łączna cena brutto: 6000,00 złotych.

 


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Iława, dn. 08.07.2019r.

 

Informacja o wyborze wykonawcy


dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/KAZON/WARMIŃSKO-MAZURSKIE z dnia 27.06.2019r. w ramach projektu "Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudniena" w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "FAR" informuje, że dokonała wyboru Wykonawcy:
Sklep Internetowy "TUSZTUSZ.pl", Jan Ambroziński, Meander 2a, 02-791 Warszawa

Łączna cena brutto: 1 814,47 zł
 


Strona 40 z 88