czwartek, 2020-08-06 Jakuba, Sławy, Wincentego

»»»

Warszawa, 16.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/D/małopolskie z dnia 05.07.2019 r., w zakresie świadczenia grupowego wsparcia doradcy zawodowego dla 10 uczestników/czek WAZ, organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w terminie 24.07.2019 r.- 27.07.2019 r.

Zamawiający w dniu 16.07.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Akademia Sukcesu, 42-202 Częstochowa, ul. Krótka 29/31
Kwota:1044,00 złotych brutto brutto
(słownie: jeden tysiąc czterdzieści cztery 00/100 złote brutto brutto)
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 16.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/D/dolnośląskie z dnia 05.07.2019 r., w zakresie świadczenia grupowego wsparcia doradcy zawodowego dla 10 uczestników/czek WAZ, organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w terminie 01.08.2019 r.- 04.08.2019 r.

Zamawiający w dniu 16.07.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Krystyna Rojek, 59-700 Bolesławiec ul. Tadka Jasińskiego 1/2
Kwota:1224,00 złotych
(słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia cztery 00/100 złote brutto brutto)

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 16.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/D/dolnośląskie z dnia 05.07.2019 r., w zakresie świadczenia grupowego wsparcia doradcy zawodowego dla 10 uczestników/czek WAZ, organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w terminie 24.07.2019 r.- 27.07.2019 r.

Zamawiający w dniu 16.07.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Krystyna Rojek, 59-700 Bolesławiec ul. Tadka Jasińskiego 1/2
Kwota:1224,00 złotych brutto brutto
(słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia cztery 00/100 złote brutto brutto)

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 16.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/D/ŁÓDZKIE z dnia 05.07.2019 r., w zakresie świadczenia grupowego wsparcia doradcy zawodowego dla 10 uczestników/czek WAZ, organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w terminie 04.09.2019 r.- 07.09.2019 r.

Zamawiający w dniu 16.07.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centrum Szkolenia i Promocji KREATOR, ul. Chmielniki 2b/12 86-100 Świecie
Kwota: 1026,00 złotych brutto brutto
(słownie: jeden tysiąc dwadzieścia sześć 00/100 złotych brutto brutto)

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Informacja o wyborze wykonawcy nr 4/ZACHODNIOPOMORSKIE

Warszawa, 16.07.2019r.

  

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 01.07.2019r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA Z WYSIĘGNIKIEM ORAZ WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA Z OSOBĄ OBSŁUGUJĄCĄ PODNOSZONĄ WRAZ Z ŁADUNKIEM Z EGZAMINEM PAŃSTWOWYM UDT dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Centrum Szkoleń B.H.P Bartosz Korsak, ul. Siedlecka 3B, 93-138 Łódź Górna
 
Łączna cena brutto:  1200 złotych.

 

 

 


»»»

Warszawa, 15.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/D/świętokrzyskie z dnia 05.07.2019 r., w zakresie świadczenia grupowego wsparcia doradcy zawodowego dla 10 uczestników/czek WAZ, organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w terminie 23.07.2019 r.- 26.07.2019 r.

Zamawiający w dniu 15.07.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Emilia Wróblewska
Kwota:1044,00 złotych brutto brutto 
(słownie: jeden tysiąc czterdzieści cztery złote brutto brutto)
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Informacja o wyborze wykonawcy- zapytanie ofertowe nr 3/lubuskie

Zielona Góra, 15.07.2019r.

 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/LUBUSKIE z dnia 26.06.2019r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs prawa jazdy kategorii B dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
OSK Dażar Dawidowicz Wojciech ul. Kupiecka 3, 66-200 Świebodzin
 
Łączna cena brutto:  1851 złotych.
 

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 1/S/ŁÓDZKIE)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO dla uczestników/czek projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 2/S/ZACHODNIOPOMORSKIE)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA COACHINGOWEGO dla uczestników/czek projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 39 z 88