piątek, 2021-03-05 Aurory, Fryderyka, Oliwii

Informacja o wyborze wykonawcy nr 15/ŚLĄSKIE

Mikołów, 06.11.2019.r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 15/ŚLĄSKIE z dnia 06.11.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs stylizacja paznokci dla 1 uczestniczki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
                       
AS Edukacja ul. Mariacka 33, 40-014 Katowice
Łączna cena brutto:  1297,00 zł
 

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/ZACHODNIOPOMORSKIE

Szczecin, 21.11.2019 r.
 
ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/ZACHODNIOPOMORSKIE
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – OBSŁUGA PROGRAMU ACCESS 
 
w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

»»»

Warszawa, 20.11.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/WAPP/WIELKOPOLSKIE z dnia 04.11.2019 w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia doradcy zawodowego dla 5 uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji "FAR", w terminie 22.11.2019 w Poznaniu.

Informujemy, iż Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR dokonała wyboru Wykonawcy:
Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES – Artur Witkowski
Łączna cena brutto brutto za godzinę: 59,50 złotych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/LUBUSKIE: Serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ - Serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania  w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze dotyczy zapytania ofertowego nr 12/ZACHODNIOPOMORSKIE

Warszawa, 20.11.2019r.

 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 dotyczy Zapytania ofertowego nr 12/ZACHODNIOPOMORSKIEz dnia 05.11.2019r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - KURS STYLIZACJI RZĘS I BRWIdla 1 uczestniczki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu braku ofert.


Informacja o wyborze wykonawcy Zapytanie nr 20/Małopolskie


Warszawa, 20.11.2019 r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 20/MAŁOPOLSKIE z dnia 4.11.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs MS Excel średniozaawansowany dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

HOMA TEAM Wojciech Homa, ul. Chmielna 44, 35-317 Rzeszów.
Łączna cena brutto:  1744,00  złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Informacja o wyborze wykonawcy - nr 1/KAZON/WIELKOPOLSKIE


 Poznań, 19 Listopad 2019r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/KAZON/WIELKOPOLSKIE z dnia 06.11.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Unibit Sp. z o.o. ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice
Łączna cena brutto:  752,14 złotych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 2/KAZON/DOLNOŚLĄSKIE dotyczy materiałów dydaktyczno-biurowych dla BO projektu

Bolesławiec, 18 listopada 2019r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/KAZON/DOLNOŚLĄSKIE z dnia 06 listopada 2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Unibit Sp. z o.o. ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice

Łączna cena brutto:  1242,55 złotych.

 


Zapytanie ofertowe nr 14/dolnośląskie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/DOLNOŚLĄSKIE - DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ –  ,, Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej’’

w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej


Strona 38 z 106


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach