wtorek, 2021-03-02 Halszki, Heleny, Karola

Informacja o wyborze dotyczy zapytania ofertowego nr 15/ZACHODNIOPOMORSKIE

Warszawa, 13.12.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 15/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 21.11.2019r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – OBSŁUGA PROGRAMU ACCESS dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Zachodniopomorskie Centrum Informatyki Piotr Kowalski, ul. Boguchwały 18 lok. 2, 71-531 Szczecin
Łączna cena brutto:  1450  złotych.


»»»

Warszawa,13.12.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/WAPP/ŚWIĘTOKRZYSKIE z dnia 04.12.2019 w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia doradcy zawodowego dla 10 uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracyrealizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji "FAR", w terminie 16.12.2019 w Kielcach.

Informujemy, iż Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR dokonała wyboru Wykonawcy:
Edyta Domagała
Łączna cena brutto brutto za godzinę: 60,00 złotych
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 Lublin, 12.12.2019 r.

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/LUBELSKIE z dnia 28.11.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs języka angielskiego dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Edukacja Plus s.c., ul. Wertera 8, 20-713 Lublin
Łączna cena brutto:  2175  złotych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Informacja o unieważnieniu postępowania nr 17/dolnośląskie

Warszawa, 11.12.2019.r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 17/dolnośląskie z dnia 27.11.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – MS Office dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu braku ofert.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

Informacja o wyborze wykonawcy na zapytanie ofertowe nr 3/KAZON/DOLNOŚLĄSKIE

Bolesławiec, 10 grudnia 2019r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/KAZON/DOLNOŚLĄSKIE z dnia 29 listopada2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Unibit Sp. z o.o. ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice

Łączna cena brutto:  495,44  złotych.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczy Zapytania ofertowego nr 14/ZACHODNIOPOMORSKIE

Warszawa, 09.12.2019r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 14/ZACHODNIOPOMORSKIEz dnia 20.11.2019r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - KURS STYLIZACJI RZĘS I BRWIdla 1 uczestniczki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu
Braku spełnienia kryteriów formalnych w złożonej ofercie.


»»»

Warszawa, 05.12.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/WAPP/MAZOWIECKIE dnia 27.11.2019 w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia doradcy zawodowego dla 5 uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji "FAR", w terminie 13.12.2019 w Warszawie.

Informujemy, iż Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR dokonała wyboru Wykonawcy:
Daniel Pietrzak, Piotrków Trybunalski
Łączna cena brutto brutto za godzinę: 67,00 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 1/WAPP/ŚWIĘTOKRZYSKIE)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA DORADCY ZAWODOWEGO dla uczestników/czek Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy (zwanego dalej WAPP), organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie 2019.12.16 w Kielcach.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 03.12. 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/WAPP/POMORSKIE z dnia 25.11.2019 w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia doradcy zawodowego dla 5 uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji "FAR", w terminie 07.12.2019 w Wejherowie.

Informujemy, iż Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR dokonała wyboru Wykonawcy:
MAKE IT Marta Kijanko
Łączna cena brutto brutto za godzinę: 50,00 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

Strona 35 z 106


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach