piątek, 2020-09-18 Ireny, Irminy, Stanisława

»»»

Warszawa, 20 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/KAZON/2020 z dnia 31.07.2020 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie wydruku i dostarczenia materiałów szkoleniowych dla BO projektu, niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Partner Poligrafia Andrzej Kardasz Grabówka,
ul. Szosa Baranowicka 77 15-523 Białystok
Łączna cena brutto: 2391,00 złotych brutto.
 

 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o unieważnieniu postępowania - Kurs przedłużania rzęs metodą 1 do 1 od podstaw

Warszawa, 20.08.2020 r.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/lubelskie z dnia 14.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs przedłużania rzęs metodą 1 do 1 od podstaw, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu:
Zamawiający w dniu 20.08.2020 r. dokonał unieważnienia postępowania z powodu otrzymania ofert nie spełniających warunków formalnych oraz  przewyższających kwotę, którą zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia.
 

 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 Iława 19.08.2020 r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/WARMIŃSKO-MAZURSKIE z dnia 10.08.2020 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
 
Zamawiający w dniu 19.08.2020. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
FHU KAREN Artykuły Papiernicze i Biurowe ul. Gustawa Gizewiusza 19, 14-200 Iława
 
łączna cena brutto: 722,05 zł 
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WARMINSKO-MAZURSKIE szkolenie – COPYWRITER

Warszawa,19.08.2020 r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/WARMIŃSKO-MAZURSKIE z dnia 04.08.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkoleniaCOPYWRITER, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
 
Zamawiający w dniu19.08.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Fundacja Rozwoju Integralnego ul. Adama Rapackiego 8B/13, 26-600 Radom
 
łączna cena brutto: 9000,00 zł
słownie: [dziewięć tysięcy 00/100] złotych brutto 

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Warszawa, 19.08.2020 r.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/LUBELSKIE z dnia 14.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia: Kurs Manicure kombinowany, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.


Zamawiający w dniu 19.08.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Stylmed Magdalena Kisiel, Aleja Józefa Piłsudskiego 8/2, 20-011 Lublin
nazwa i adres Wykonawcy

1253,00 zł
łączna cena brutto

słownie: [ jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt trzy i 00/100] złotych brutto.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 


Informacja o wyborze Wykonawcy do zapytania nr 4/Małopolskie


dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/Małopolskie z dnia 31.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia kurs prawa jazdy kat. B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
 
Zamawiający w dniu 18.08.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 

Ośrodek Szkolenia Motorowego i Szkolenia Zawodowego „Omnibus” Jan Garlacz, ul. Długa 50, 43-300 Bielsko Biała
nazwa i adres Wykonawcy
 
2299,50 zł
łączna cena brutto 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze Wykonawcy do zapytania nr 3/Małopolskie


dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/Małopolskie z dnia30.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia kurs prawa jazdy kat. B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 17.08.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 

Klakson Andrzej Kowalczyk, ul. Sportowa 8 32-080 Zabierzów Biuro: ul. Długa 63, 31-147 Kraków
nazwa i adres Wykonawcy
 
2047,00 zł
łączna cena brutto

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (podkarpackie, małopolskie nr 17/WAZ/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego (zwanego dalej doradca) Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


informacja o unieważnieniu zapytania nr5 podkarpackie

Warszawa, 17.08.2020r.


    INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/podkarpackie z dnia 31.07.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Samodzielny księgowy, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu:
otrzymania ofert nie spełniających warunków formalnych oraz  przewyższających kwotę, którą zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia.

Strona 4 z 91