środa, 2022-08-10 Bianki, Borysa, Wawrzyńca

Informacja o unieważnieniu postępowania - nr 2/Małopolskie

Kraków, 27.07.2022 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/Małopolskie z dnia 11.07.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Trade Marketing, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu: braku ofert.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/LUBELSKIE


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS MASAŻU RELAKSACYJNEGO DŁONI I STÓP w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze nr 3/WIELKOPOLSKIE

Warszawa, 27.07.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/wielkopolskie z dnia 12.07.2022r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia „Social media”, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 27.07.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Zachodniopomorskie Centrum Informatyki Piotr Kowalski, ul. Boguchwały 18 lok.2, 71-531 Szczecin
nazwa i adres Wykonawcy
1014,00 zł
łączna cena brutto
słownie: jeden tysiąc czternaście 00/100 złotych brutto.
 

 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy Nr 3/łódzkie

 Warszawa, 27.07.2022 r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/łódzkie z dnia15.07.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia „obsługa social media”, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.
 
Zamawiający w dniu 27.07.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 AS Edukacja Marcin Batko Zespół Szkół dla Dorosłych w Katowicach
nazwa i adres Wykonawcy
 
1302,00 zł
łączna cena brutto
 

 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Warszawa, 25.07.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/POMORSKIE z dnia 08.07.2022 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia KURS PRAWA JAZDY Kat. B , organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 25.07.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

ELKA SCHOOL S.C. Maja i Radosław Surała 81-372 Gdynia ul. Świętojańska 38/10
nazwa i adres Wykonawcy

6400,80
łączna cena brutto

 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy nr1/KAZON/slaskie

Mikołów, 25.07.2022 r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/ŚLĄSKIE z dnia11.07.2022r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 25.07.2022r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Sebimal sp.j. U. Białas, M.Kasza 43-190 Mikołów ul. Rybnicka 1 
nazwa i adres Wykonawcy

 3520,43
łączna cena brutto 
 

 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 21.07.2022 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/S/WARMIŃSKO-MAZURSKIE z dnia 29.06.2022 r. w zakresie świadczenia usługi Indywidualnego wsparcia specjalistycznego – psychologicznego, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” w terminie 12.07.2022 r.-31.03.2023 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu braku ofert spełniających warunki formalne określone w pkt VII Zapytania ofertowego.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 20.07.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2_S_LUBELSKIE z dnia 06.07.2022 r. w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego – psychologicznego, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” w terminie 20.07.2022 r. - 31.03.2023 r.

Zamawiający w dniu 20.07.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
VERITAS Grzegorz Krzyszycha
ul. Głowackiego 35 p. 49, 20-060 Lublin
Łączna cena brutto brutto – 8094,00 zł.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 20.07.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/D/WAZ/ŁÓDZKI z dnia 11.07.2022 r. w zakresie świadczenia usługi Grupowego wsparcia doradcy zawodowego, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej w terminie 16.08.2022 - 19.08.2022 r.

Zamawiający w dniu 20.07.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich,
ul. Powstańców Śląskich 26/2, 45-087 Opole
Łączna cena brutto brutto – 1 350,00 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Strona 4 z 150


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach