sobota, 2019-10-19 Michaliny, Michała, Piotra

Informacja o wyborze wykonacy Nr6/POMORSKIE-KURS PRAWA JAZDY KAT.B

Wejherowo, 03.10.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/POMORSKIE. z dnia 17.09.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - KURS PRAWA JAZDY KAT.B dla 1.uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Centrum Szkolenia Kierowców Rondo - Bis Wysocka Wiesława
84-230 Rumia ul. Dąbrowskiego 6D

Łączna cena brutto:  1789.80 złotych.


Informacja o wyborze wykonawcy nr 10/ŚLĄSKIE

Mikołów, 03.10.2019.r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/ŚLĄSKIE z dnia 13.09.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs prawa jazdy kat. B dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
OSK Krzysztof ul. Parkowa 1 Siemianowice Śląskie
Łączna cena brutto:  2202,00 złotych.

  


Informacja o wyborze wykonawcy z zapytania nr 4/PODKARPACKIE

Warszawa, 01.10.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/PODKARPACKIE z dnia 13.09.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs prawa jazdy kat. B dla 1 uczestnika/czki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
POL-CAR OSK Ziemiański J. ul. Waryńskiego 18; 38-600 Lesko

Łączna cena brutto:  2 500 złotych.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Informacja o wyborze wykonawcy 3/KAZON/ZACHODNIOPOMORSKIE

Szczecin, 30 wrzesień 2019r.

 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/KAZON/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 17.09.2019rw ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
RESPOL Polska Sp. z o.o., ul. Szczawiowa 71,70-010 Szczecin
 
Łączna cena brutto:  1537,77  złotych.
 


Informacja o wyborze Wykonawcy - zapytanie ofertowe nr 8/dolnośląskie

Bolesławiec, 27.09.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/dolnośląskie z dnia 13.09.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - ,, Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej’’ dla 1 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, ul. Biskupia 10a, 50-148 Wrocław, NIP 8960004550, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Legnicy 59-220, ul. Muzealna 2

Łączna cena brutto:  770,00  złotych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Informacja o wyborze wykonawcy nr 7/LUBUSKIE

Zielona Góra, 26.09.2019r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/lubuskie z dnia 11.09.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - KURS STYLIZACJI PAZNOKCI dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 

Salon Kosmetyczny Parlour Iwona Rybarczyk, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 7/3, Zielona Góra
nazwa i adres Wykonawcy
 
1302,00
łączna cena brutto
 

 

Informacja o wyborze wykonawcy- zapytanie ofertowe nr 6/lubuskie

Zielona Góra, 25.09.2019r.

 
 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/Lubuskie z dnia 11.09.2019r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - Kurs: Pracownik do spraw kadr i płac dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu
braku ofert.
 

Informacja o wyborze wykonawcy nr 9/ŚLĄSKIE

Mikołów, 25.09.2019.r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/ŚLĄSKIE z dnia 11.09.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs prawa jazdy kat. B dla osoby z niepełnosprawnością dla 1 uczestniczki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Jazda ORLIK S.J, ul Targowa 11, 44-300 Wodzisław Śląski
 
Łączna cena brutto:  2660,00  złotych.

 


Strona 3 z 71