piątek, 2020-09-18 Ireny, Irminy, Stanisława

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAZON/MAŁOPOLSKIE DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty [DOC] »

 

w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe nr3/podkarpackie dla szkolenia z grafiki komputerowej

 Rzeszów, 26.06.2020 r.

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – GRAFIKA KOMPUTEROWA w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy nr ZZB/000495/BF/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018.511 z późn. zm), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. 

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe nr2/podkarpackie dla szkolenia MS Office

 Rzeszów, 26.06.2020 r.

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – MS OFFICE w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy nr ZZB/000495/BF/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018.511 z późn. zm), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy nr 5/ŚLĄSKIE

 Warszawa, 24.06.2020 r.

 
                                                     INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/ŚLASKIE z dnia 04.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs detektywa organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt„Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
 
Zamawiający w dniu 24.06.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego JAGUAR 
osiedle Dąbrówki 1B, 44-286 Wodzisław Śląski 
nazwa i adres Wykonawcy                                                         

1480 zł           
łączna cena brutto
słownie: tysiąc czterysta osiemdziesiąt złotych [00/100] złotych brutto.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze wykonawcy 2/ZACHODNIOPOMORSKIE

Warszawa, 24.06.2020r.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/ZACHODNIPOMORSKIE z dnia 27.05.2020r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia PRAWO JAZDY KATEGORII B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 24.06.2020r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

EFEKT Wojciech Mielnik, ul. Bazarowa 26/28, 71-614 Szczecin
nazwa i adres Wykonawcy

1950,00 zł
łączna cena brutto

słownie: tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt (00/100) złotych brutto
 


Informacja o wyborze wykonawcy Nr1/Pomorskie Kurs Kadry i Płace

Warszawa, 23.06.2020 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/Pomorskie z dnia 08.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kurs Kadry i Płace organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 23.06.2020r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Alfa Edukacja 91-496 Łódź ul. Świtezianki 8/53

nazwa i adres Wykonawcy

1899,00

łączna cena brutto


Informacja o wyborze wykonawcy nr 4/ŚLĄSKIE

 Warszawa, 23.06.2020 r.

 
                                                     INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/ŚLASKIE z dnia 04.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia Kwalifikowany Pracownik Ochrony organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
 
Zamawiający w dniu 23.06.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego JAGUAR
osiedle Dąbrówki 1B, 44-286 Wodzisław Śląski 
nazwa i adres Wykonawcy                                                         

1409,10           
łączna cena brutto

 
słownie: tysiąc czterysta dziewięć złotych [10/100] złotych brutto.Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o unieważnieniu postępowania nr 3/ŚLĄSKIE

 Warszawa, 19.06.2020 r.

 
                                                     INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr3/śląskie z dnia 04.06.2020 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia kurs prawa jazdy kat B organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt„Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu:
braku ofert.Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o wyborze dotyczy zapytania ofertowego nr 1/KAZON/ZACHODNIOPOMORSKIE

Szczecin, 19.06.2020r.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 10.06.2020r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 19.06.2020r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Respol Polska Sp. z o.o., ul. Szczawiowa 71, 70-010 Szczecin
nazwa i adres Wykonawcy

2282,62 zł
łączna cena brutto

 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Strona 13 z 91