niedziela, 2019-12-15 Celiny, Ireneusza, Niny

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KAZON/MAŁOPOLSKIE

DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BO PROJEKTU
 
w ramach projektu„Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze dotyczy zapytania ofertowego nr 15/ZACHODNIOPOMORSKIE

Warszawa, 13.12.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 15/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 21.11.2019r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – OBSŁUGA PROGRAMU ACCESS dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Zachodniopomorskie Centrum Informatyki Piotr Kowalski, ul. Boguchwały 18 lok. 2, 71-531 Szczecin
Łączna cena brutto:  1450  złotych.


»»»

Warszawa,13.12.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/WAPP/ŚWIĘTOKRZYSKIE z dnia 04.12.2019 w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia doradcy zawodowego dla 10 uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracyrealizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji "FAR", w terminie 16.12.2019 w Kielcach.

Informujemy, iż Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR dokonała wyboru Wykonawcy:
Edyta Domagała
Łączna cena brutto brutto za godzinę: 60,00 złotych
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/LUBELSKIE – KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 Lublin, 12.12.2019 r.

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/LUBELSKIE z dnia 28.11.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs języka angielskiego dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Edukacja Plus s.c., ul. Wertera 8, 20-713 Lublin
Łączna cena brutto:  2175  złotych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Informacja o unieważnieniu postępowania nr 17/dolnośląskie

Warszawa, 11.12.2019.r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 17/dolnośląskie z dnia 27.11.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – MS Office dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu braku ofert.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAZON/KUJAWSKO-POMORSKIE


DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BO PROJEKTU w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.                                                                    

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAZON/ŚWIĘTOKRZYSKIE ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH

 

DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BO PROJEKTUw ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Czytaj więcej


Strona 1 z 81