wtorek, 2018-04-24 Bony, Horacji, Jerzego

»»»

Warszawa, 19.04.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/KAZON/2018 z dnia 12.04.2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie usługi ubezpieczeniowej NNW dla 640 beneficjentów ostatecznych projektu, uczestniczących w formach wsparcia przez cały okres trwania projektu, oraz NNW i OC dla 120 osób pełniących obowiązki kadry na organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztatach Aktywizacji Zawodowej (zwanych dalej WAZ). Usługa ubezpieczeniowa w zakresie pełnym, bezimienna oraz całodobowa.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Centrala ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
Łączna cena brutto: 9212,00 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 1/KAZON/2018)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ NNW i OC w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Czytaj więcej