piątek, 2021-05-07 Augusta, Gizeli, Ludomiry

Zapytanie ofertowe nr 1/śląskie - Kurs Kwalifikowany pracownik ochrony


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WIELKOPOLSKIE


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – OBSŁUGA KLIENTA BIZNESOWEGO w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZACHODNIOPOMORSKIE


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – RHINOCEROS 3D w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 23.04.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/2021/2022 z dnia 13.04.2021 r., w zakresie świadczenia usługi ubezpieczeniowej NNW dla beneficjentów ostatecznych projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II” uczestniczących w formach wsparcia przez cały okres trwania projektu, oraz NNW i OC dla osób pełniących obowiązki kadry na organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztatach Aktywizacji Zawodowej (zwanych dalej WAZ).

  1. Usługa ubezpieczeniowa NNW dla beneficjentów ostatecznych projektu i kadry na WAZ w zakresie pełnym, bezimienna oraz całodobowa.
  2. Usługa ubezpieczeniowa OC dla kadry na WAZ w zakresie pełnym, imienna, całodobowa.

Zamawiający w dniu 23.04.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
Łączna cena brutto: 3196,00 zł.
 

 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II (nr 1/KAZON/2021/2022)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ NNW i OC dla uczestników/czek oraz kadry projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 25.02.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 5/KAZON/2021 z dnia 16.02.2021 r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 25.02.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
NIKART Paweł Porębski,
Al. Prymasa 1000-lecia 66, 01-424 Warszawa
Łączna cena brutto: 1522,13 zł.

 

 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 19.02.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 19/WAZ/2021 z dnia 11.02.2021 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywizacji Zawodowej organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w terminie 15.03.2021 r. - 23.03.2021 r.

Zamawiający w dniu 19.02.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu Opatrzności Bożej
ul. Kazimierza Wielkiego 29, 50-077 Wrocław
KAMIENICA POD ANIOŁAMI
ul. Kazimierza Wielkiego 31-33, 50-077 Wrocław
Łączna cena brutto: 21 360,00 zł.
 

 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 19.02.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/S/warmińsko-mazurskie z dnia 12.02.2021 r., w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego – psychologicznego dla uczestników/czek Projektu w województwie warmińsko-mazurskim, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Zamawiający w dniu 19.02.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centrum Zmiany MUZA Sara Giorgi
ul. Bajki 40/27, Rotmanki 1080,00 zł
Łączna cena brutto brutto: 1080,00 zł
słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt złotych brutto brutto.
 

 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 5/KAZON/2021)


DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 1 z 106


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach