środa, 2018-06-20 Bogny, Rafaeli, Rafała

Zapytanie ofertowe nr 2/dolnośląskie - "Kurs prawa jazdy kat.B"

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” finansowanego ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie zapewnienia szkolenia dla uczestników projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe nr 1/KAZON/Dolnośląskie dotyczy materiałów dydaktyczno-biurowych dla BO projektu.

w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla BO projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 19 czerwca 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy zapytania ofertowego nr 5/S/2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego i/lub coachingowego dla średnio 21 uczestników/czek realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji "FAR".

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Wróblewska Emilia, ul Wojska Polskiego 9/27, 25-001
Kielce Łączna cena brutto brutto za godzinę: 80,00 złotych.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 19 czerwca 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy zapytania ofertowego nr 4/S/2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego i/lub coachingowego dla średnio 12 uczestników/czek realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji "FAR".

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Grażyna Michałowska, ul. J. Malczewskiego 10D/4, 66-300 Międzyrzecz
Łączna cena brutto brutto za godzinę: 79,00 złotych.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU


Informacja o wyborze wykonawcy - Zapytanie ofertowe nr 1/KAZON/PODKARPACKIE - materiały dydaktyczno- biurowe

Rzeszów, 19 czerwca 2018r.
 

 
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/KAZON/PODKARPACKIE z dnia 08.06.2018r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Blackline S.C. Izabela Zaliwska-Kupis, Paweł Pinkowski
Ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin
Łączna cena brutto:  375,15złotych.

»»»

Warszawa, 19 czerwca 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy zapytania ofertowego nr 3/S/2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego i/lub coachingowego dla średnio 13 uczestników/czek realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji "FAR".

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Joanna Dejko, Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn
Łączna cena brutto brutto za godzinę: 64,00 złote.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 19 czerwca 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy zapytania ofertowego nr 2/S/2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego i/lub coachingowego dla średnio 3 uczestników/czek realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji "FAR".

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Joanna Dejko, Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn
Łączna cena brutto brutto za godzinę: 92,00 złote.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 19 czerwca 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy zapytania ofertowego nr 1/S/2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego i/lub coachingowego dla średnio 19 uczestników/czek realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji "FAR".

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Flow Małgorzata Binias-Wilga ul. Powstańców Śląskich 11/19 ,41-250 Czeladź
Łączna cena brutto brutto za godzinę: 94,00 złote.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU


Strona 1 z 9