piątek, 2019-12-06 Dionizji, Leontyny, Mikołaja

»»»

Warszawa, 05.12.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/WAPP/MAZOWIECKIE dnia 27.11.2019 w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia doradcy zawodowego dla 5 uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji "FAR", w terminie 13.12.2019 w Warszawie.

Informujemy, iż Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR dokonała wyboru Wykonawcy:
Daniel Pietrzak, Piotrków Trybunalski
Łączna cena brutto brutto za godzinę: 67,00 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

Informacja o unieważnieniu postępowania 9/ LUBUSKIE

Zielona Góra, 05.12.2019r.

 
 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/LUBUSKIE z dnia 20.11.2019rw ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - Serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu
braku ofert.
 

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 1/WAPP/ŚWIĘTOKRZYSKIE)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA DORADCY ZAWODOWEGO dla uczestników/czek Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy (zwanego dalej WAPP), organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie 2019.12.16 w Kielcach.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy- zapytanie ofertowe nr 8/lubuskie

Zielona Góra, 03.12.2019r.

 

  INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

  
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/Lubuskie z dnia 15.11.2019r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - Kurs: Kadry i płace dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż  dokonała wyboru Wykonawcy:
Neo Consulting Szkolenia ul. Porzeczkowa 47, 61-306 Poznań
Łączna cena brutto:  2000 złotych

»»»

Warszawa, 03.12. 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/WAPP/POMORSKIE z dnia 25.11.2019 w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia doradcy zawodowego dla 5 uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji "FAR", w terminie 07.12.2019 w Wejherowie.

Informujemy, iż Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR dokonała wyboru Wykonawcy:
MAKE IT Marta Kijanko
Łączna cena brutto brutto za godzinę: 50,00 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 16/dolnośląskie "Obsługa CAD Decor"

 

Warszawa, 03.12.2019 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 16/dolnośląskie z dnia 19.11.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – "Obsługa programu CAD Decor" dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

INFORMIK Arkadiusz Jaskulski, ul. Jęczmienna 16/3, 53-507 Wrocław

Łączna cena brutto:  1820,50  złotych.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU
 

 


Informacja o unieważnieniu postępowania

Warszawa, 03.12.2019 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 15/dolnośląskie z dnia 18.11.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - ,, Kurs henny pudrowej’’ dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu braku ofert.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

 


Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania nr 14/DOLNOŚLĄSKIE "Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych"

 

 

Warszawa, 02.12.2019 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 14/Dolnośląskie z dnia 15.11.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia –  "Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych" dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

 

DZDZ I Oddział we Wrocławiu – OKZ Legnica,  59 -220 , ul. Muzealna 2

Łączna cena brutto:  770  złotych.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

 

 


Strona 1 z 81