poniedziałek, 2021-10-18 Hanny, Klementyny, Łukasza

Informacja o wyborze Wykonawcy- zapytanie ofertowe nr1/KAZON/dolnośląskie - materiały dydaktyczno-biurowe

Bolesławiec, 18.10.2021r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KAZON/DOLNOŚLĄSKIE z dnia 05.10.2021r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 18.10.2021r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Sklep Papierniczy Wojciech Piwowarczyk, ul. Kościelna 12, 59-700 Bolesławiec

nazwa i adres Wykonawcy

2588,30 zł

łączna cena brutto

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY-Zapytania ofertowego nr 2/KAZON/POMORSKIE

 

Wejherowo, 18.10.2021r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/KAZON/POMORSKIE z dnia 06.10.2021r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

 

Zamawiający w dniu 18.10.2021r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Hurtownia „Wakat DK” Dariusz Krasiński ,84-200 Wejherowo ul. Narutowicza 7

nazwa i adres Wykonawcy

 

2903,94 zł.

łączna cena brutto

 

 


Informacja o wyborze wykonawcy

Warszawa, 18.10.2021

 
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/KAZON/ŚWIĘTOKRZYSKIE z dnia06.10.2021r., w zakresie świadczenia usługi zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.
 
Zamawiający w dniu 18.10.2021r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 

Biuro Market Leszek Kulina
Spółka Jawna
Ul. Zagórska 118
25-346 Kielce
………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
nazwa i adres Wykonawcy
 
697,41
………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
łączna cena brutto


Zapytanie ofertowe nr 13/Małopolskie - Kurs Masażu Klasycznego I i II StopniaDOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS MASAŻU KLASYCZNEGO I I II STOPNIA

w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy  o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR4/ŚWIĘTOKRZYSKIE DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ - Kurs fryzjerski I stopnia

Warszawa, 15.10.2021


ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/ŚWIĘTOKRZYSKIE
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – Kurs fryzjerski I stopnia


w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku –Dz.U.2019.2019, z późn. Zm – dalej „Pzp”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.) zawartych w rozdz. VII i VIII załącznika nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań opracowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KAZON/MAŁOPOLSKIE


DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU
 
w ramach projektu pt.„Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacjizadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/LUBELSKIE – KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ – „ADOBE PHOTOSHOP”


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/LUBELSKIE DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ – „ADOBE PHOTOSHOP” w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ŚWIĘTOKRZYSKIE DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS PRAWA JAZDY KAT. B


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS PRAWA JAZDY KAT. B w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”, realizowanego na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy – nr 6/ZACHODNIOPOMORSKIE


Warszawa, 13.10.2021 r.
 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 23.09.2021 r., w zakresie świadczenia usługi szkolenia PRAWO JAZDY KAT. B, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II”.

Zamawiający w dniu 13.10.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Auto Szkoła „OMEGA” S.C.Szczęśny-Celej, ul. Bartoszewskiego 33, 78-400 Szczecinek
nazwa i adres Wykonawcy

2330,00 zł
łączna cena brutto
słownie: [dwa tysiące trzysta trzydzieści 00/100] złotych brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Strona 1 z 125


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach