poniedziałek, 2019-08-26 Ireneusza, Konstantego, Marii

Informacja o wyborze wykonawcy z zapytania 3/PODKARPACKIE

Warszawa, 22.08.2019INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/PODKARPACKIE z dnia 07.08.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – MS OFFICE dla 3 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Eureka Centrum Kursowe ul. Okulickiego 20; 35-206 Rzeszów

Łączna cena brutto:  3 750,00  złotych.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/LUBELSKIE – KURS PRAWA JAZDY KAT. B


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS PRAWA JAZDY KAT. B 

w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy Zapytanie nr 10/Małopolskie

Kraków 21.08.2019 r.

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/Małopolskie z dnia 09.07.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – kurs fotografii dla 1 uczestnika  projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

 

Fundacja Kolegium Sztuk Wizualnych, Al. Jana Pawła II 80 lok. 4A 00-175 Warszawa
 
Łączna cena brutto:  1560,00 złotych.

 


Informacja o wyborze wykonacy NR1/KAZON/POMORSKIE

 

Wejherowo 21.08.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/KAZON/POMORSKIE z dnia 09.08.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Hurtownia WAKAT DK Dariusz Krasiński ul. Narutowicza 7 80-200 Wejherowo

Łączna cena brutto:  1802,40 złotych.


»»»

Warszawa, 20.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/WAPP/PODKARPACKIE z dnia 12.08.2019 w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia doradcy zawodowego dla 5 uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji "FAR", w terminie 24.08.2019 w Rzeszowie.

Informujemy, iż Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR dokonała wyboru Wykonawcy:
Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich, Krzysztof Błażowski
Łączna cena brutto brutto za godzinę: 50,00 złotych


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU

Informacja o wyborze wykonacy Nr5/POMORSKIE-KURS PRAWA JAZDY KAT.B

Wejherowo , 19.08.2019r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/POMORSKIE z dnia 01.08.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - Kurs Prawa Jazdy Kat. B  dla 2 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Ośrodek Szkolenia Kierowców ELKA SCHOOL ul. Świętojańska 38/10, 81-393 Gdynia.

Łączna cena brutto:

 4676,00zł.

 

 


Informacja o wyborze dotyczy zapytania ofertowego nr 5/ZACHODNIOPOMORSKIE

Warszawa, 14.08.2019r.

 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/ZACHODNIOMORSKIE z dnia 22.07.2019r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B (AUTOMAT) dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
EFEKT WOJCIECH MIELNIK, ul. Bazarowa 26/28, 71-614 Szczecin
 
Łączna cena brutto:  1500  złotych.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Warszawa, 14.08.2019r


 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/Kujawsko-Pomorskie-Podstawy obsługi komputera
 z dnia 29.07.2019r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia -  Podstawy Excela dla 1 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Seka, s.a., ul. Królowej Jadwigi 18, III piętro, 85-231 Bydgoszcz
 
Łączna cena brutto:  1499,94   złotych.

Strona 1 z 65