piątek, 2020-06-05 Bonifacego, Kiry, Waltera

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V (nr 2/UBEZPIECZENIE/KAS/2020-2021)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ NNW i OC dla uczestników/czek oraz kadry projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 27.05.2020 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/UBEZPIECZENIE/KAS/2020-2021 z dnia 19.05.2020 r., w zakresie świadczenia usługi ubezpieczeniowej NNW i OC dla beneficjentów i kadry, na organizowanych przez FAR Obozach Aktywnej Rehabilitacji, Warsztatach Aktywnej Rehabilitacji oraz Szkoleniach dla osób z otoczenia, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu braku ofert
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V (nr 1/UBEZPIECZENIE/KAS/2020-2021)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ NNW i OC dla uczestników/czek oraz kadry projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim V”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 05.03.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 7/KP/WAR/2019 z dnia 26.02.2020 r., w zakresie świadczenia usługi Wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 06.03.2020r.-08.03.2020 r.

Zamawiający w dniu 05.03.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
1. Edyta Janzer, zam., 54-151 Wrocław, ul. Ignuta 107/2
Łączna cena brutto brutto – 520 zł.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 28.02.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KON/WAR/2019 z dnia 20.02.2020 r., w zakresie świadczenia usługi Wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 02.03.2020 r. – 04.03.2020 r. 

Zamawiający w dniu 28.02.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
1. Andrzej Pawluś, 44-100 Gliwice, ul. Św. Bronisławy 2/3; łączna cena brutto brutto – 520 zł.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 28.02.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego NR 6/KP/WAR/2019 z dnia 20.02.2020 r., w zakresie świadczenia usługi Wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 02.03.2020 r .– 04.03.2020 r. 

Zamawiający w dniu 28.02.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:

  1. Szymon Kozaczko, 44-213 Rybnik, ul. Makowa 42; łączna cena brutto brutto – 520 zł.
  2. Jakub Skoczeń, 33-335 Nawojowa, ul. Św. Jana Pawła II 167; łączna cena brutto brutto – 520 zł.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 28.02.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/KON/SZKOLENIE OSÓB Z OTOCZENIA/2019 z dnia 20.02.2020 r., w zakresie świadczenia usługi Szkolenia osób z otoczenia uczestników projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 02.03.2020 r. – 04.03.2020 r. 

Zamawiający w dniu 28.02.2020r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 
1. Aleksandra Fryc, 41-600 Świętochłowice, ul. Krasickiego 13/20 
Łączna cena brutto brutto – 520,00 zł


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 27.02.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 5/KP/WAR/2019 z dnia 19.02.2020 r., w zakresie świadczenia usługi Wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 28.02.2020 r. – 01.03.2020 r.

Zamawiający w dniu 27.02.2020 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
1. Przemysław Sienkiel, 25-634 Kielce, ul. Króla Władysława Jagiełły 5/5
Łączna cena brutto brutto – 520 zł
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (nr 7/KP/WAR/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO dla uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej WAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 1 z 23