poniedziałek, 2021-10-18 Hanny, Klementyny, Łukasza

»»»

Warszawa, 14.10.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/SZKOL-INSTR-KP/KAS/2021-2022 z dnia 06.10.2021 r., w zakresie świadczenia usługi Szkolenia osób z otoczenia uczestników/czek projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI” w terminie 15-17.10.2021 r.

Zamawiający w dniu 14.10.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Janusz Kozak,ul. 1-go Maja 40/5,41-706 Ruda Sląska
Łączna cena brutto brutto: 598,00 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 14.10.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/TRANSPORT-S-OAR/KAS/2021-2022 z dnia 05.10.2021 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej sprzętu Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI”.

Zamawiający w dniu 14.10.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Firma Handlowo-Usługowa „MAKO” Dariusz Zalewski
ul. Solarza18/8 35-118 Rzeszów
Łączna cena brutto: 1228,40 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI (nr 6/IND-S/KAS/2021-2022)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO – COACH dla uczestników/czek projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI (nr 5/IND-S/KAS/2021-2022)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO – EDUKATOR SEKSUOLOG dla uczestników/czek projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 11.10.2021 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/IND-S/KAS/2021-2022 z dnia 27.09.2021 r. w zakresie świadczenia usługi Indywidualnego wsparcia specjalistycznego – edukator seksualny, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI” w terminie 06.10.2021 r. - 31.03.2022 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu braku ofert.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI (nr 8/OAR-KP/KAS/2021-2022)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej OAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI (nr 3/OAR-ON/KAS/2021-2022)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej OAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, dnia 07.10.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 10/WAR/KAS/2021-2022 z dnia 29.09.2021 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI” w terminie 15.10.2021 r. - 17.10.2021 r.

Zamawiający w dniu 07.10.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych
ul. Marszałka F. Focha 40 30-119 Kraków
Łączna cena brutto: 3 410 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI (śląskie nr 1/SZKOL-INSTR-KP/KAS/2021-2022)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIA OSÓB Z OTOCZENIA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU dla rodzin, opiekunów, asystentów uczestników/czek projektu pt. "Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 1 z 66


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach