czwartek, 2022-01-20 Fabioli, Miły, Sebastiana

»»»

Warszawa, dnia 19.01.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 12/WAR/KAS/2021-2022 z dnia 11.01.2022 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI” w terminie 04.02.2022 r. - 06.02.2022 r.

Zamawiający w dniu 19.01.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Wilkasach,
ul. Niegocińska 5 11-500 Giżycko
Łączna cena brutto: 4 340 zł
 

 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI (lubelskie nr 18/IND-S/KAS/2021-2022)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO – FIZJOTERAPEUTA dla uczestników/czek projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI (warmińsko-mazurskie nr 12/WAR/KAS/2021-2022)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej WAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI (podlaskie nr 17/IND-S/KAS/2021-2022)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO – FIZJOTERAPEUTA dla uczestników/czek projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI (kujawsko-pomorskie nr 14/IND-S/KAS/2021-2022)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO – PIELĘGNIARKA dla uczestników/czek projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI (warmińsko-mazurskie nr 13/IND-S/KAS/2021-2022)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA SPECJALISTYCZNEGO – FIZJOTERAPEUTY dla uczestników/czek projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI” (zwanego dalej Projekt), realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2020.426, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 03.12.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 12/IND-S/KAS/2021-2022 z dnia 23.11.2021 r. w zakresie świadczenia usługi Indywidualnego wsparcia specjalistycznego – psycholog, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI” w terminie 03.12.2021 r.-31.03.2022 r.

Zamawiający w dniu 03.12.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
NOON PSYCHOLOG Nela Otolińska
Worliny 5J,14-105 Łukta
Łączna cena brutto brutto – 760 złotych
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 26.11.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/IND-S/KAS/2021-2022 z dnia 16.11.2021 r. w zakresie świadczenia usługi Indywidualnego wsparcia specjalistycznego – fizjoterapeuty realizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI” w terminie 25.11.2021 r.-31.03.2022 r.

Zamawiający w dniu 26.11.2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej Indywidualnego wsparcia fizjoterapeuty1 BO x 2 godziny x 2 sesje (w ramach powiatu: miasto Olsztyn) złożonej przez:
Irena Katarzyna Przygócka
Łączna cena brutto brutto – 400,00 złotych

Zamawiający w dniu 26.11.2021 r. nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej
– Indywidualnego wsparcia fizjoterapeuty – 1 BO x 2 godziny x 2 sesje
(w ramach powiatu: miasto Elbląg) oraz
– Indywidualnego wsparcia fizjoterapeuty – 1 BO x 2 godziny x 2 sesje
(w ramach powiatu: węgorzewskiego) z powodu braku ofert.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, 26.11.2021 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/IND-S/KAS/2021-2022 z dnia 17.11.2021 roku w zakresie świadczenia usługi Indywidualnego wsparcia specjalistycznego – psycholog, realizowanego przez FAR w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VI” w terminie 26.11.2021 r. - 31.03.2022 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu: Braku ofert
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Strona 1 z 70


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach