poniedziałek, 2019-10-21 Celiny, Hilarego, Janusza

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (zachodniopomorskie nr8/WAR/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej WAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (zachodniopomorskie nr7/WAR/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej WAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 11.10.2019 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego NR 4/S/OAR/2019 z dnia 03.10.2019 r., w zakresie świadczenia usługi Wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, w terminie 13.10.2019 r. - 24.10.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawców z powodu: nie wpłynięcia  żadnej oferty.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 11.10.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCÓW

dotyczy Zapytania ofertowego NR 7/KP/OAR/2019 z dnia 03.10.2019 r., w zakresie świadczenia usługi Wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 13.10.2019 r. – 24.10.2019 r.

Zamawiający w dniu 11.10.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:
1. Maria Grzywacz, 05-850 Ożarów Mazowiecki
    Łączna cena brutto brutto – 2 840,00 zł
2. Wioletta Więckowska, 91-042 Łódź, ul. Limanowskiego 96 m. 31
    Łączna cena brutto brutto – 2 840,00 zł
3. Maciej Krzemiński, 98-300 Wieluń, Rychłowice 2a
    Łączna cena brutto brutto – 2 840,00 zł
4. Piotr Więckowski, 91-042 Łódź, ul. Limanowskiego 96 m. 31
    Łączna cena brutto brutto – 2 840,00 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 11.10.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 5/KON/OAR/2019 z dnia 03.10.2019 r., w zakresie świadczenia usługi Wsparcia bezpośredniego dla uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 13.10.2019 r. – 24.10.2019 r.

Zamawiający w dniu 11.10.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
1. Adam Michałowski,
03-042 Warszawa, ul. Marywilska 44c m. 53
Łączna cena brutto brutto – 2 840, 00 zł.

 
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 09.10.2019 r. 


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 5/ŁÓDZKIE/2019 z dnia1.10.2019 r., w zakresie świadczenia usługi transportowej sprzętu Obozu Aktywnej Rehabilitacji, organizowanego przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 13-24.10.2019 r.
Zamawiający w dniu 9.10.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Nazwa i adres wykonawcy: GARDO Michał Garnysz, ul. Wdzięczna 6 m.12, 93-334 Łódź
Łączna cena brutto: 688,80 zł brutto
słownie: sześćset osiemdziesiąt osiemzłotych 80/100 brutto.
 
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 07.10.2019 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 18/OAR/2019 z dnia 25.09.2019 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz AR, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, w terminie 19.11.2019r . – 30.11.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację usługi.

 
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 07.10.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/WAR/2019 z dnia 25.09.2019 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 11.10.2019 r. – 13.10.2019 r.

Zamawiający w dniu 07.10.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o.
ul. Olimpijska 1, 43-460 Wisła nazwa i adres Wykonawcy 3 680 zł
Łączna cena: 3 680 zł brutto
słownie: trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt 00/100 złotych brutto.

 
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Więcej artykułów…

  1. »»»
  2. »»»
  3. »»»
  4. »»»

Strona 1 z 12