niedziela, 2022-06-26 Jana, Pauliny, Rudolfiny

»»»

Warszawa, dnia 23.06.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/WAR/KAS/2022-2023 z dnia 10.06.2022 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII” w terminie 22.07.2022 r. - 24.07.2022 r.

Zamawiający w dniu 23.06.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów
Łączna cena brutto: 2 565,00 zł
słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć 00/100 złotych brutto
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, dnia 23.06.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 6/OAR/KAS/2022-2023 z dnia 10.06.2022 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII” w terminie: 12.07.2022 r. - 23.07.2022 r.

Zamawiający w dniu 23.06.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP
Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra
ul. Ks. Marcina Lutra 2, 54-239 Wrocław
Łączna cena brutto: 55 525,00 zł
słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć 00/100 złotych brutto
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, dnia 21.06.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 5/OAR/KAS/2022-2023 z dnia 10.06.2022 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII” w terminie: 31.08.2022 r. - 10.09.2022 r.

Zamawiający w dniu 21.06.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Kompleks Świętokrzyska Polana Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Tytusa Chałubińskiego 9/2, 02-004 Warszawa
NIP 6572841100 REGON 260348820
Łączna cena brutto: 38 800,00 zł
słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemset 00/100 złotych brutto
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, dnia 15.06.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 2/OAR/KAS/2022-2023 z dnia 06.06.2022 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII” w terminie: 28.09.2022 r. - 09.10.2022 r.

Zamawiający w dniu 15.06.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o.
ul. Olimpijska 1, 43-460 Wisła 
Łączna cena brutto: 40 368,00 zł
słownie: czterdzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem 00/100 złotych brutto
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, dnia 15.06.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/OAR/KAS/2022-2023 z dnia 06.06.2022 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII” w terminie: 11.07.2022 r. - 22.07.2022 r.

Zamawiający w dniu 15.06.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Stacja Nowa Gdynia Sp. z o.o. ul. J. Kilińskiego 2, 91-421 Łódź
Łączna cena brutto: 37 800,00 zł
słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset 00/100 złotych brutto 
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, dnia 15.06.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 4/OAR/KAS/2022-2023 z dnia 06.06.2022 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII” w terminie: 27.07.2022 r. - 07.08.2022 r.

Zamawiający w dniu 15.06.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Kompleks Świętokrzyski Polana Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Tytusa Chałubińskiego 9/2, 02-004 Warszawa
Łączna cena brutto: 56 200,00 zł
słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście 00/100 złotych brutto
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


»»»

Warszawa, dnia 15.06.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego NR 1/WAR_SZKOLENIE/KAS/2022-2023 z dnia 07.06.2022 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji oraz Szkolenie dla Osób z otoczenia dla uczestników Projektu, organizowanych przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII” w terminie 13.07.2022 r. - 15.07.2022 r.

Zamawiający w dniu 15.06.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz
Łączna cena brutto za 2 Warsztaty: 8 536,00 zł
Łączna cena brutto za Szkolenie: 2 328,00 zł
Łączna cena brutto: 10 864,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery 00/100 złotych brutto)
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII (podkarpackie nr 1/WAR/KAS/2022-2023)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników/czek Warsztatu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej WAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII (dolnośląskie nr 6/OAR/KAS/2022-2023)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników/czek Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej OAR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VII”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573, z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 1 z 75


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach