poniedziałek, 2019-06-24 Danuty, Jana, Janiny

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV (zachodniopomorskie nr 9/O/2019)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników Obozu Aktywnej Rehabilitacji (zwanego dalej Obozem AR), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 19.06.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/O/2019 z dnia 05.06.2019 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz AR, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 04.09.2019 r. – 15.09.2019 r.

Zamawiający w dniu 19.06.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz
Łączna cena brutto: 63 014, 00
słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące czternaście złotych brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 19.06.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/WAR/2019 z dnia 05.06.2019r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 04.10.2019 r. – 06.10.2019 r. 

Zamawiający w dniu 19.06.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu ul. Królowej Jadwigi 8 22-400 Zamość
Łączna cena brutto: 3 390, 00
słownie: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 19.06.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/O/2019 z dnia 05.06.2019 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz AR, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 08.11.2019 r. – 19.11.2019 r.

Zamawiający w dniu 19.06.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu ul. Królowej Jadwigi 8 22-400 Zamość
Łączna cena brutto: 30 040, 00
słownie: trzydzieści tysięcy czterdzieści złotych brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 19.06.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/WAR_SZKOLENIA/2019 z dnia 03.06.2019 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji oraz Szkolenie dla osób z otoczenia, organizowane przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 02.07.2019 r. – 04.07.2019 r.

Zamawiający w dniu 19.06.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

  1. Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg. Odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Łopuskiego 38 78-100 Kołobrzeg
  2. Vendi Serwis Sp. z o.o., ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź
  3. Cetermed S.A. , ul. Traktorowa 126 lok. 201, 91-204 Łódź

Łączna cena brutto za Warsztat Aktywnej Rehabilitacji: 3 460,00 złotych
Łączna cena brutto za Szkolenie dla osób z otoczenia: 1 578,00 złotych.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 19.06.2019 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr NR 1/WAR/2019 z dnia 04.06.2019 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Warsztat Aktywnej Rehabilitacji, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, w terminie 05.07 – 07.07.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu:
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację usługi.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 19.06.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/O/2019 z dnia 06.06.2019 r., w zakresie świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej na Obóz AR, organizowany przez FAR, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w terminie 01.07.2019r. – 12.07.2019 r.

Zamawiający w dniu 14.06.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Diecezja Wrocławska Kościoła Ewengelicko-Augsburskiego ul. Ks. Marcina Lutra 2 54-239 Wrocław
Łączna cena brutto: 29 840,00
słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych brutto.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

»»»

Warszawa, 10 czerwca 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/O/2019 z dnia 27.05.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry i uczestników projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Obozie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 12.08-23.08.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Zespół Szkół Ekologicznych ul. Francuska 25A 65-943 Zielona Góra
Łączna cena brutto: 31 953,60 zł.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Strona 1 z 4