poniedziałek, 2018-02-19 Bettiny, Konrada, Mirosława

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 30/ZACHODNIOPOMORSKIE

Szczecin, 19.02.2018r.
 

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania nr 30/zachodniopomorski z dnia 02.02.2018r. ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”, w zakresie zapewnienia szkolenia - Trening umiejętności społecznych dla Uczestników/czek projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Elżbieta Stelmach Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe Sapientia, ul. Jagiellońska 85, lok. 6, 70-437 Szczecin
Łączna cena brutto: 1200,00 złotych/ osoba.


Informacja o wyborze wykonawcy- Zapytanie ofertowe nr 17/kujawsko-pomorskie- projektowanie stron www

Warszawa, 16.02.2018r.

 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 17/kujawsko-pomorskie z dnia 30.01.2018r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”, w zakresie zapewnienia szkolenia - kurs projektowania stron www dla uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Vavatech sp. z o.o., ul. Olesińska 21, 02-584 Warszawa
Łączna cena brutto:  2000,00  złotych.


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 31/ZACHODNIOPOMORSKIE

Szczecin, 16.02.2018r.
 

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania nr 31/zachodniopomorski z dnia 07.02.2018r. ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”, w zakresie zapewnienia szkolenia - Bazy danych z wykorzystywaniem oprogramowania MS Office (Excel) dla Uczestników/czek projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Zachodniopomorskie Centrum Informatyki, ul. Boguchwały 18/2, 71-531 Szczecin
Łączna cena brutto:1485,00 złotych.


Informacja o wyborze wykonawcy na szkolenie nr11/Podkarpackie Pakiet MS Office

Warszawa, 16.02.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/PODKARPACKIE z dnia 7.02.2018r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”, w zakresie zapewnienia szkolenia – „Pakiet MS Office” dla 2 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Eureka Zespół Szkół; ul. Okulickiego 20; 35-206 Rzeszów

Łączna cena brutto:  645,00  zł/os.

Informacja o wyborze wykonawcy 5/WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Iława, 15.02.2018 r.

 

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/WARMIŃSKO-MAZURSKIE z dnia 26.01.2018 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”, w zakresie zapewnienia szkolenia - Kurs projektowania stron internetowych- podstawowy dla 4 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Akademia WWW Sp. Z.o.o ul. Kopernika 30 lok. 320 00-336 Warszawa
 

Łączna cena brutto za 1 osobę:  880  złotych 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/LUBUSKIE DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/LUBUSKIE DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ

w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków PFRON oraz Fundacji PZU,przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy 4/KAZ/ZACHODIOPOMORSKI

Warszawa, 14 lutego 2018r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/KAZ/ZACHODNIOPOMORSKI z dnia 05.02.2018r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Arpen Spółka Jawna Ryszard Przybyszewski, Ewa Przybyszewska, ul. 26 Kwietnia 9, 72-009 Police
Łączna cena brutto: 997,25 złotych.

Informacja o wyborze wykonawcy 3/KAZ/ZACHODIOPOMORSKI

Warszawa, 14 lutego 2018r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/KAZ/ZACHODNIOPOMORSKI z dnia 05.02.2018r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych  (tonerów do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych) dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
BBtoner, ul. Ks.Witolda 7-9 lok. 103, 71-063 Szczecin
Łączna cena brutto:  719,00  złotych.
 
 

Strona 1 z 53