FAR - Ogłoszenia – Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych
niedziela, 2018-08-19 Emilii, Julinana, Konstancji

»»»

Warszawa, 7 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/KAZ/S/2018 z dnia 26.07.2018 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych” w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego lub coachingowego dla średnio 15 uczestników/czek projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawców:

  • Dla województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego (wsparcie dla 7 BO) – Progenja Anna Jeglińska, ul. Lipowa 5, 05-807 Podkowa Leśna. Łączna cena brutto brutto za godzinę: 82,70 złotych
  • Dla województwa lubelskiego (wsparcie dla 6 BO): Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn. Łączna cena brutto brutto za godzinę: 74,00 złote
  • Dla województwa pomorskiego (wsparcie dla 2 BO): Make it Marta Kijanko, ul. Kutrzeby 8/29, 66-400 Gorzów Wlkp.. Łączna cena brutto brutto za godzinę: 80,00 złotych.


Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 


Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych (dolnośląskie, wielkopolskie, lubelskie, pomorskie nr 2/ KAZ/S/2018)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO LUB COACHINGOWEGO dla uczestników/czek projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze Wykonawcy nr 1/kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz, 26.07.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/kujawsko-pomorskie z dnia 10.07.2018r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”, w zakresie zapewnienia szkolenia - Social Media Marketing dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
SEKA SA Oddział Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz
Łączna cena brutto:  2190,00  złotych.
 

 


»»»

Warszawa, 25 lipca 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/KAZ/S/2018 z dnia 11.07.2018r . w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych” w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego i/lub coachingowego dla średnio 40 uczestników/czek projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawców:

  • Dla województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego (wsparcie dla 7 BO) – zapytanie jest nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.
  • Dla województwa kujawsko-pomorskiego (wsparcie dla 6 BO): Anna Surma Łączna cena brutto brutto za godzinę: 79,00 złotych.
  • Dla województwa warmińsko-mazurskiego (wsparcie dla 3 BO): Anna Surma Łączna cena brutto brutto za godzinę: 79,00 złotych.
  • Dla województwa zachodniopomorskiego (wsparcie dla 7 BO) : Elżbieta Stelmach Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe Sapientia, ul. Jagiellońska 95/6, 70-437 Szczecin Łączna cena brutto brutto za godzinę: 90,00 złotych
  • Dla województwa podlaskiego (wsparcie dla 12 BO): Małgorzata Suchocka Łączna cena brutto brutto za godzinę: 70,00 złotych.
  • Dla województwa mazowieckiego (wsparcie dla 6 BO): Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn Łączna cena brutto brutto za godzinę: 109,00 złotych

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 


Informacja o unieważnieniu postępowania nr 1/Pomorskie

Wejherowo, 24.07.2018r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/POMORSKIE z dnia 06.07.2018r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs Fotografii  dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, że zapytanie zostało unieważnione z powodu niedopełnienia procedur postępowania oraz omyłki pisarskie w treści dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury. W celu zachowania zasady konkurencyjności koniecznym staje się powtórzenie zapytania.


„Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych (dolnośląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie nr 1/KAZ/S/2018)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO LUB COACHINGOWEGO dla uczestników/czek projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania nr 1/PODLASKIE

Białystok, 09.07.2018 r.


 INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/PODLASKIE z dnia 25.06.2018 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”, w zakresie zapewnienia szkolenia -  dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż w związku z nie otrzymaniem żadnych ofert, nie rozstrzygnięto postępowania.

Zapytanie ofertowe-Kurs Fotografii nr 1/POMORSKIE

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków PFRON, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

 Wejherowo, 06.07.2018 r.

Czytaj więcej


Strona 1 z 55