wtorek, 2017-10-17 Antonii, Ignacego, Wiktora

»»»

Warszawa, 17 października 2017r. 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy zapytania ofertowego nr 8/S/2017 w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych” w zakresie świadczenia usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego dla średnio sumie 22 uczestników/czek (8 odbywających staże, 14 w zatrudnieniu) realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji "FAR".

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Twój Coach Anna Andrysiak ul. Sikorskiego 4, 65-454 Zielona Góra;
Łączna cena brutto brutto za godzinę: 80,00 zł złotych.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU


Informacja o wyborze usługi gastronomicznej NR 4/WAPP/ ŚLĄSKIE

Mikołów, 16.10.2017.r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 

dotyczy Zapytania ofertowego NR 4/WAPP/ ŚLĄSKIE z dnia 05.10.2017r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”, w zakresie zapewnienia wyżywienie (obiad i przerwa kawowa) dla kadry, uczestników projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywnego Poszukiwania Pracy.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
SERVICE CATERING Modzelewski Dariusz, Mszana, ul. 1 Maja, nr 5, 44-325
Łączna cena brutto:  371 zł

 


Informacja o wyborze usługi gastronomicznej NR 3/WAPP/ ŚLĄSKIE

Mikołów, 16.10.2017.r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego NR 3/WAPP/ ŚLĄSKIE z dnia 05.10.2017r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”, w zakresie zapewnienia wyżywienie (obiad i przerwa kawowa) dla kadry, uczestników projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywnego Poszukiwania Pracy.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
SERVICE CATERING Modzelewski Dariusz, Mszana, ul. 1 Maja, nr 5, 44-325
Łączna cena brutto:  344,50 zł

 


Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych (nr 8/KAZ/2017)


DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BO PROJEKTU w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonawcy WAPP nr2/dolnośląskie

 Warszawa, 13.10.2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/dolnośląski z dnia 03.10.2017 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”, w zakresie zapewnienia wyżywienie (obiad i przerwa kawowa) dla kadry, uczestników projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywnego Poszukiwania Pracy.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

B&G Catering s.c., 50-369 Wrocław, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55/61

Łączna cena brutto:  700,00  złotych.


Informacja o wyborze Wykonawcy Nr 9/PODLASKIE

Warszawa, 13.10.2017 r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/PODLASKIE z dnia 27.09.2017 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”, w zakresie zapewnienia szkolenia komputerowego – MS Word, MS Excel dla 11 uczestników projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz ul. Krakowska 5 lok. 201, 15-875 Białystok

Łączna cena brutto:  2 530 złotych (230 zł/os.)
 

Informacja o wyborze wykonawcy (nr 15/śląskie)

Mikołów, 13.10.2017

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 15/śląskie z dnia 27.09.2017 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”, w zakresie zapewnienia szkolenia - kurs komputerowy Pakiet MS Office dla uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Atut Szkoła ul. Stawowa 11 lok. 1 piętro I, Katowice 40-095
 
Łączna cena brutto: 848,70 zł/za osobę


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/ŁÓDZKIE - Prawo jazdy kategorii C

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków PFRON oraz Fundacji PZU,przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Strona 1 z 27