piątek, 2017-04-28 Bogny, Walerii, Witalisa

»»»

Namysłów, 28 kwietnia 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 9/O/2017 z dnia 11.04.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”, w zakresie zapewnienia grupowego doradztwa zawodowego (usługa doradztwa zawodowego ) dla średnio 9 uczestników/czek projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie 05.06.2017r. – 10.06.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Piotr Józefowicz, ul. Kolejowa 13, 46-146 Domaszowice.
Łączna cena brutto brutto: 80 złotych za godzinę


W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (szkolenie nr 1)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ WRAZ Z UBEZPIECZENIEM UCZESTNIKA/CZKI SZKOLENIA  Zarządzania projektami z elementami przedsiębiorczości z egzaminem ECDL (S5 Zarzadzanie projektami) realizowanej na terenie województwa małopolskiego dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu „W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”, w ramach Poddziałania 9.1.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 28 kwietnia 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/WAZ/2017 z dnia 12.04.2017r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie 16.07.2017r. –27.07.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Gwarek Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny, ul. Zwycięstwa 4, 72-415 Międzywodzie
Łączna cena brutto: 26 718,80 złotych.
 


»»»

Namysłów, 28 kwietnia 2017r.

INFORMACJA 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 8/O/2017 z dnia 11.04.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”, w zakresie zapewnienia grupowego wsparcia psychologicznego (usługa psychologiczna) dla 9 uczestników/czek projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie 05.06.2017r. – 10.06.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert spełniających kryteria.


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego (indywidualne doradztwo zawodowe nr 2)

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na realizację usługi indywidualnego doradztwa zawodowego w województwie warmińsko-mazurskim dla uczestników/czek projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego”, w ramach w ramach 11 Osi Priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 27 kwietnia 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/DZ/O/2017 z dnia 10.04.2017r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Obozie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 19 – 31.07.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o. o.; 43-460 WISŁA, ul. Olimpijska 1
Łączna cena brutto: 48630,00 złotych.


»»»

Warszawa, 27 kwietnia 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/DZ/O/2017 z dnia 10.04.2017r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Obozie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 14-26.07.2017r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Powiatowe Centrum Sportu Miętne, ul. Główna 45; 08-400 Garwolin
Łączna cena brutto: 40861,92 złotych.


»»»

Zielona Góra, 27 kwietnia 2017r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/L/2017 z dnia 24.04.2017r. w ramach projektu „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2020 w zakresie zapewnienia usługi ubezpieczenia NNW wszystkich Uczestniczek Projektu Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zmuszona była do unieważnienia zapytania.

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020


Strona 1 z 95