poniedziałek, 2017-08-21 Franciszka, Kazimiery, Ruty

»»»

Warszawa, 24 maja 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/KAZ/2017 z dnia 12.05.2017r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych (tonerów do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych) dla BO projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy: Eko-Tonery Marcin Zalewski ul. Prosta 5, Prace Duże 05-504 Złotokłos
Łączna cena brutto: 2182,67 złotych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 23 maja 2017r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/M/SZ/2017 z dnia 28.04.2017r. w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Zarządzania projektami z elementami przedsiębiorczości z egzaminem ECDL (S5 Zarządzanie projektami) wraz z ubezpieczeniem na czas trwania szkolenia dla 1 uczestnika/czki projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie z powodu otrzymania ofert o wartości przewyższającej kwotę, która posiada Zamawiający na realizacje zamówienia jest nierozstrzygnięte.
 


Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku (druk i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych, nr 3/PK/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WYKONANIA WYDRUKU I DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH w ramach projektu „Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” w ramach w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 poszukuje podmiotu, który zrealizuje i dostarczy materiały informacyjno-promocyjne.

Czytaj więcej


»»»

Zielona Góra, 23 maja 2017r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/L/2017 z dnia 05.05.2017r. w ramach projektu „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2020 w zakresie zapewnienia usługi ubezpieczenia NNW wszystkich Uczestniczek Projektu.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, Warszawa ul. Noakowskiego 22, II Oddział w Warszawie, ul. Żytnia 18, H, 01-014 Warszawa
Łączna cena brutto: 1995,00 zł

Regionalny Program Operwcyjny Lubuskie 2020


»»»

Opole, 23 maja 2017r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/O/SZ/2017 z dnia 04.05.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”, w zakresie zapewnienia szkolenia zakończonego egzaminem – dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu braku ofert.


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II (podlaskie, obóz AR nr 10)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJw ramach Obozów Aktywnej Rehabilitacji dla kadry, uczestników i opiekunów zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności. 

Czytaj więcej


Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II (podkarpackie, małopolskie obóz AR nr 7)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ w ramach Obozów Aktywnej Rehabilitacji dla kadry, uczestników i opiekunów zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności. 

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 85 osób z niepełnosprawnościami szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu (indywidualne doradztwo zawodowe nr 3/Ł/2017)

Dotyczy: Zapytania ofertowego na realizację usługi indywidualnego doradztwa zawodowego w województwie łódzkim dla uczestników/czek w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 85 osób z niepełnosprawnościami szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu ” w ramach Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej


Strona 1 z 14