piątek, 2020-07-10 Filipa, Sylwany, Witalisa

»»»


Iława dn. 24.03.2020

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zmuszona była do unieważnienia zapytania nr 5/WM/2020 z dnia 12.03.2020 r. w zakresie dostawy fabrycznie nowego sprzętu komputerowego (notebook - szt. 1) wraz z oprogramowaniem i pakietem Office, z powodu otrzymania ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację zamówienia w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.