piątek, 2020-07-10 Filipa, Sylwany, Witalisa

»»»


Iława, 19.03.2020 r.

INFORMACJA O NIEROSTRZYGNIĘCIU

dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/WM/TKI/2020 z dnia 10.03.2020 r., w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia przez 2 psychologów dla 10 uczestników/czek na Warsztacie Treningu Kompetencji Interpersonalnej (TKI) w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego– II edycja” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie od 29.03.2020 do 02.04.2020 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.