środa, 2020-09-23 Bogusława, Liwiusza, Tekli

»»»


Warszawa, 26.11.2019 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 21/M/2019 z dnia 12.11.2019 r. w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ”, w zakresie świadczenie usługi indywidualnego wsparcia informatycznego – doradztwa w zakresie kompetencji cyfrowych dla 1 uczestniczki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie jest nierozstrzygnięte z powodu braku ofert

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020