piątek, 2020-06-05 Bonifacego, Kiry, Waltera

»»»


Mikołów, 04 lipiec 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/S/SZ/2019 z dnia 26.06.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia - kurs prawa jazdy kat. B z egzaminem zewnętrznym (część teoretyczna i praktyczna) oraz badaniami lekarskimi ,dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Ośrodek Szkolenia Motorowego i Szkolenia Zawodowego „Omnibus” Jan Garlacz
ul. Długa 50, 43-300 Bielsko-Biała
NIP 549 113 63 19 REGON 072109519
Łączna kwota brutto: 2 230,00 zł