niedziela, 2020-04-05 Ireny, Kleofasa, Wincentego

»»»


Namysłów, 19 lipca 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/O/SZ/2017 z dnia 06.07.2017r. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”, w zakresie zapewnienia szkolenia zakończonego egzaminem – dla 4 Uczestników/czek Projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonano wyboru Wykonawcy:
Jan Lesiak, e-nergy, ul. Elsnera 58, 43-190 Mikołów
Łączna cena brutto za 1 szkolenie 1980,00 zł