wtorek, 2020-04-07 Donata, Herminy, Rufina

»»»


Kraków, 18 lipiec 2017r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 22/M/2017 z dnia 07.07.2017 w zakresie asekuracji Warsztatu Aktywizacji Zawodowej dla 15 uczestników/czek projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja–projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.