wtorek, 2020-04-07 Donata, Herminy, Rufina

»»»


Wejherowo, dn. 20.06.2016 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia prawa jazdy kat. B wraz z opłatą egzaminacyjną (część teoretyczna i praktyczna) i opłatą za badania lekarskie , w ramach zapytania ofertowego nr 2/P/SZ/2017 dla 1 uczestniczki projektu pt. ” Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 55 ON z niepełnosprawnością znaczną oraz os. z niepełnosprawnością sprzężoną z woj. pomorskiego szansą na stałe zatrudnienie”, ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.”

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Centrum Szkolenia Kierowców Rondo-Bis Wysocka Wiesława ul. Dąbrowskiego 6D 84-230 Rumia
Łączna kwota brutto: 1690,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.